mediatiedotteet_palvelut_sivu260x262px_MH.jpg

Kuva: Merja Hannikainen

Mediatiedotearkisto

Mediatiedotteet

Mediatiedotteet 2012

Tiedotusvälineille 14.3.2011

Taideteollinen korkeakoulu ja Myllyteatteri menestyivät EU:n kulttuuritukien jaossa

Kaksi suomalaisvetoista kulttuurihanketta saa tänä vuonna tukea EU:n Kulttuuri-ohjelmasta: Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu vetää hanketta, jossa pohditaan kestävän ja saavutettavan muotoilun vaikutuksia ihmisten elämään ja elinympäristöön. Helsinkiläinen Myllyteatteri tuottaa eurooppalaisena yhteistyönä näyttämölle Danten Divina Commedian. Suomalaisia osapuolia on mukana myös 11 muussa tukea saaneessa hankkeessa. Erityisesti taidekorkeakoulumme ovat olleet aktiivisia eurooppalaisen kulttuuriyhteistyön saralla, sillä Aalto-yliopisto, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu osallistuvat 4:än hankkeeseen.

Taideteollisen korkeakoulun koordinoimassa AH-DEsign: Accessible and Sustainable design -hankkeessa pohditaan muotoilua käyttäjän näkökulmasta sekä kartoitetaan erityisesti nuorten ja ikääntyneiden kanssa käytävän vuorovaikutuksen mahdollisuuksia nykymuotoilussa. Syntyneet käytännön ratkaisut kootaan näyttelyyn, joka kiertää hankkeen osallistujamaissa Suomessa, Ranskassa ja Italiassa.

Myllyteatteri työstää yhteistyössä kreikkalaisten ja portugalilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa näyttämölle Danten 1300-luvulla kirjoittaman klassikon Divina Commedian. Prosessityönä valmistuva teatteriesitys saa kantaesityksensä Helsingissä lokakuussa 2011.

Teemoina kulttuurialan osaamisen kehittäminen ja nuorten ammattilaisten tukeminen

Suomalaisia kulttuurialan toimijoita on mukana myös 11 hankkeessa, joita koordinoidaan jostakin toisesta Euroopan maasta. Hankkeiden teemoissa korostuvat mm. kulttuurialan osaamisen kehittäminen ja nuorten taiteilijoiden uramahdollisuuksien tukeminen. Peräti neljässä hankkeessa suomalainen osallistuja on taidekorkeakoulu. Mukana on myös sellaisia toimijoita, jotka ovat jo pitkään olleet aktiivisesti tekemässä eurooppalaista kulttuuriyhteistyötä Kulttuuri-ohjelman tukemissa hankkeissa, esimerkkeinä ANTI-festivaali Kuopiosta tai Baltic Circle -nykyteatterifestivaali Helsingistä.

EU-tukea suomalaisväritteisille hankkeille myönnettiin peräti 6,6 miljoonaa euroa. Kaikkiaan EU tukee tänä vuonna lähes 120 eurooppalaista kulttuuriyhteistyöhanketta n. 37 miljoonalla eurolla.

Lisätietoja:

Kuvaukset tuetuista hankkeista, joissa on mukana suomalaisia osapuolia (pdf)

Kulttuurin yhteyspiste / CIMO

Vastaava asiantuntija Hanna Hietaluoma-Hanin

Ohjelma-asiantuntija Riikka Leskinen

Euroopan unionin kulttuurin puiteohjelma vuosille 2007–2013 on nimeltään KULTTUURI. Ohjelma on tarkoitettu taide- ja kulttuuriperintöalan organisaatioille ja siitä myönnetään tukea eurooppalaisena yhteistyönä toteutettaville kulttuurialan hankkeille vuosittaisten hakukierrosten kautta. Kulttuuri-ohjelman koko seitsenvuotisen ohjelmakauden budjetti on yli 400 miljoonaa euroa.

CIMO on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimiva kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganiaatio. Sen tehtävänä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä koulutuksen, työelämän ja kulttuurin alueilla sekä nuorison keskuudessa. CIMO toteuttaa vaihto- ja apurahaohjelmia ja vastaa Euroopan unionin koulutus- ja nuoriso-ohjelmien kansallisesta toimeenpanosta sekä Kulttuuri- ja Kansalaisten Eurooppa -ohjelmien tiedottamisesta. CIMO edistää Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa.

Mediatiedotteet 2010