mediatiedotteet_palvelut_sivu260x262px_MH.jpg

Kuva: Merja Hannikainen

Mediatiedotearkisto

Mediatiedotteet

Kuva: Magnus Fröderberg | norden.org

Metallimusiikki tuo suomenopiskelijoita

Yli 500 ulkomaalaista opiskelijaa opiskelee kesällä Suomen kieltä Suomessa. Joukossa on sekä suomea jo taitavia että kieleen ensi kertaa tutustuvia. Kaikkiaan 180 suomen kielen opiskelijaa ulkomaisista yliopistoista syventää taitojaan aidossa kieliympäristössä. Vasta-alkajat ovat Erasmus-vaihto-opiskelijoita, jotka aloittavat syksyllä opintonsa suomalaisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. CIMO järjestää kursseja yhdessä korkeakoulujen kanssa eri puolilla Suomea, pohjoisimpana paikkana on Rovaniemi.

Suomalaisiin yliopistoihin saapuu heinä–elokuussa joukko ulkomaisia yliopisto-opiskelijoita Suomen kielen ja kulttuurin kesäkursseille. Kun CIMO vastikään selvitti ulkomailla suomea opiskelevien opiskelumotiiveja, ylivoimaisimmaksi syyksi nousi suomalainen metallimusiikki. Seuraavina tulivat ystävyys- ja perhesuhteet, suomalainen muotoilu, ralliautoilu, jääkiekko ja muumit.

CIMO ja yliopistot – Jyväskylässä, Oulussa, Savonlinnassa, Tampereella ja Vaasassa – järjestävät yhdessä viisi eritasoista intensiivistä kurssia. Kurssit on tarkoitettu jo jonkin verran kieltä osaaville. Uutta on suomalaisen nykykirjallisuuden kurssi, joka järjestetään elokuussa Helsingissä.

Kursseilla perehdytään kieliharjoittelun ja kieliopin kertaamisen lisäksi Suomen kulttuuriin ja kirjallisuuteen sekä syvennetään Suomi-tietoutta. Kirjallisuuskurssilla paneudutaan erityisesti suomalaiseen nykykirjallisuuteen, tutustutaan eri alojen kirjallisiin vaikuttajiin ja perehdytään myös siihen miten kirjallisuus elää teatterissa ja elokuvissa. Vapaa-ajan kulttuuriohjelma vahvistaa opiskelijoiden sidettä Suomeen ja motivoi toimimaan Suomen kielen ja kulttuurin alalla myös tulevaisuudessa.

Kieliopinnoista vauhtia Erasmus-vaihtoon

Erasmus-opiskelijoiden intensiivinen kielivalmennus (Erasmus Intensive Language Courses, EILC) on vaihto-opiskelijoille järjestettävä alkeistason kurssi jossakin harvinaisessa eurooppalaisessa kielessä.

352 uutta Erasmus-vaihtoon Suomeen tulevaa opiskelijaa saa suomen kielikylvyn; 32 ruotsin. Kursseja järjestetään yhdeksässä korkeakoulussa Helsingissä, Joensuussa, Oulussa, Rovaniemellä, Tampereella, Turussa ja Vaasassa. Tänä vuonna kursseja järjestetään 16. kerran.

Varsinaisten EILC-kurssien lisäksi Joensuussa järjestetään erityinen unkarilaisille Erasmus-vaihto-opiskelijoille tarkoitettu kurssi: Intensive Course on Finnish Language, Society and Culture for Hungarian Erasmus Students.

Kursseille haki kaikkiaan yli 560 opiskelijaa 25 Euroopan maasta. Kiinnostuneimpia suomen kielestä ovat saksalaiset. Muita innokkaita kielenharrastajia ovat espanjalaiset, tšekkiläiset, italialaiset, puolalaiset, ranskalaiset, itävaltalaiset, virolaiset ja unkarilaiset korkeakouluopiskelijat.

CIMO rahoittaa Erasmus-opiskelijoiden kielivalmennusta Euroopan komission ja opetus- ja kulttuuriministeriön tuella lukuun ottamatta unkarilaisten kurssia, jonka rahoittavat yritykset sekä ulkoasiainministeriö.

Suomen kieltä ja kulttuuria opiskellaan yliopistoissa ympäri maailmaa

Suomen kieltä voi opiskella noin 100 yliopistossa 30 maassa. Eniten suomen opetusta tarjoavia korkeakouluja on Venäjällä ja Saksassa, mutta kielen yliopisto-opetuksella on pitkät perinteet myös muissa Euroopan maissa ja Yhdysvalloissa.

CIMO edistää Suomen kielen ja kulttuurin opintoja ulkomaisissa yliopistoissa lähettämällä vierailevia Suomen kielen ja kulttuurin opettajia Suomesta ja lahjoittamalla yliopistoille opetusmateriaalia. Suomen opiskelijoita tuetaan kesäkurssien lisäksi tarjoamalla heille Suomea Suomessa -harjoitteluohjelma ja myöntämällä apurahoja opintoihin suomalaisissa yliopistoissa.

Lisätietoja

Cimo.fi |Ohjelmat |Suomen kieli ja kulttuuri|Ulkomaisille opiskelijoille|Kesakurssit Suomessa

Cimo.fi|Ohjelmat | Erasmus|EILC-kielikurssit

Suomen kielen ja kulttuurin kesäkurssit

Ohjelma-asiantuntija Inkeri Hintikka, Suomen kieli ja kulttuuri, CIMO
0295 338 530, inkeri.hintikka (at) cimo.fi

Savonlinna IIA, 10.–31.7.2012 (II-taso, 36 opiskelijaa)
Itä-Suomen yliopisto, Savonlinnan koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate
Kurssinjohtaja Eija-Helena Kettunen, 050 537 1253, tehkettunen (at) hotmail.com
Toimisto: Aija Turunen, 050 558 0601, aija.turunen (at) uef.fi

Vaasa IIB, 10.–27.7.2012 (II-taso, 36 opiskelijaa)
Vaasan yliopisto, Nykysuomen ja kääntämisen yksikkö
Kurssinjohtaja Heli Katainen, 050-347 2660, heli.katainen (at) uwasa.fi
Kurssisihteeri: Emma Ylimäki, 06 324 8142 työhuone (voi soittaa klo 9.30–15.30)
epylimak (at) uwasa.fi

Oulu IIIA, 10.–31.7.2012 (III-taso, 36 opiskelijaa)
Oulun yliopisto, Täydentävien opintojen keskus, Kielipalvelut
Kurssinjohtaja Riikka Rauhanummi, 040-766 0220, riikka.rauhanummi (at) gmail.com
kesakurssi (at) oulu.fi

Tampere IIIB, 10.-31.7.2012 (III-taso, 36 opiskelijaa)
Tampereen yliopisto, Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kurssinjohtaja Yrjö Lauranto, 050 542 9917, yrjo.lauranto (at) uta.fi
Kurssisihteeri Hanna-Riikka Hodges, 040 536 6774, hanna-riikka.hodges (at) uta.fi

Jyväskylä IV, 10.–31.7.2012 (IV-taso, 26 opiskelijaa)
Jyväskylän yliopisto
Kurssinjohtajat:
Henna Puhakka, 040-8054546, henna.p.puhakka (at) jyu.fi
Aija Virtanen, 040-761 6736, aija.virtanen (at) jyu.fi

Suomalaisen nykykirjallisuuden kurssi 30.7.-10.8.2012

Helsinki, Tieteiden talo, Sali 405,
Kurssinjohtaja Helena Ruuska, 040-5070316, ruuska.helena (at) gmail.com
Kurssisihteeri Inari Mykkänen, 050-3482106, inari.mykkanen (at) helsinki.fi

EILC-kurssit ja unkarilaisten Erasmus-opiskelijoiden kurssi

Ohjelma-asiantuntija Riitta Uotila-Kataja, Suomen kieli ja kulttuuri, CIMO
0295 338 525, riitta.uotila-kataja (at) cimo.fi

Korkeakouluharjoittelija Kristi Lukin, Suomen kieli ja kulttuuri, CIMO
040 8447529, kristi.lukin (at) cimo.fi

Helsinki 7.–30.8.2012 (48 opisk.)
Helsingin yliopisto, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos
Kurssikoordinaattori, Saila Järvinen, 050 364 5087, saila.e.jarvinen (at) helsinki.fi

Joensuu 2.‒24.8.2012 (48 opisk.)
Joensuun yliopisto, Kielikeskus
Lehtori Tapio Hokkanen, 050 442 2410, tapio.hokkanen (at) uef.fi

Oulu 6.-31.8.2012 (32 opisk.)
Oulun yliopisto, Kielipalvelut
Kurssisihteeri Tanja Tourunen, eilc (at) oulu.fi

Rovaniemi 1.–29.8.2012 (48 opisk.)
Lapin yliopisto
Kurssikoordinaattori Päivi Martin, 040 4844465, paivi.martin (at) ulapland.fi

Tampere 6.–34.8.2012 (48 opisk.)
Tampereen yliopisto
Kurssikoordinaattori, Tiina Rautiainen, 050 3180417, eilc (at) uta.fi

Tampere 30.7.‒17.8.2012 (32 opisk.)
Tampereen ammattikorkeakoulu
Kurssisihteeri, Tiia Partanen, 040 801 6843, tiia.partanen (at) tamk.fi

Turku 2.–24.8.2012 (32 opisk.)
Turun yliopisto, suomen kieli
Kurssikoordinaattori, Rosa Salmela, salmelarosa (at) gmail.com
Elina Ahola, elmahol@utu.fi

Vaasa 1.–22.8.2012 (64 opisk.)
Vaasan yliopisto
Kurssikoordinaattori, Johanna Dahlin, 06 324 8142, johanna.dahlin (at) uwasa.fi

Åbo 1.–24.8.2012 (32 opisk.)
Åbo Akademi
Kurssikoordinaattori Gurli-Maria Gardberg, 02-215 4891, international (at) abo.fi

CIMO on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio. CIMO edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä koulutuksen, työelämän ja kulttuurin alueilla sekä nuorison keskuudessa. CIMO toteuttaa vaihto-, harjoittelu- ja apurahaohjelmia ja vastaa Euroopan unionin koulutus- ja nuoriso-ohjelmien kansallisesta toimeenpanosta sekä Kulttuuri- ja Kansalaisten Eurooppa -ohjelmien tiedottamisesta. Lisäksi CIMO edistää Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa.

Mediatiedotteet 2011

Mediatiedotteet 2010