medialle_aloitussivu_480x262px.jpg

Kuva: Merja Hannikainen

Medialle

CIMO on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla. Edistämme kansainvälistymistä monin eri tavoin. Koordinoimme harjoittelu-, vaihto- ja apurahaohjelmia ja vastaamme EU-ohjelmien toimeenpanosta ja tiedottamisesta Suomessa.

Tuemme Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa ja teemme maailmalla tunnetuksi suomalaista koulutusta. Keräämme, tuotamme ja välitämme kansainvälistymistä koskevaa tietoa kansalaisille, eri alojen asiantuntijoille ja päätöksentekijöille. Unelmamme on aidosti avarakatseinen Suomi.

Median yhteyshenkilöt CIMOssa

Johto

Tietopalvelut

Tutkimus- ja selvitystoiminta, liikkuvuustilastot

Eurooppa-toimiala

Eurooppa-toimiala kattaa yleissivistävän, ammatillisen ja aikuiskoulutuksen sekä nuorison ja kulttuurin kohderyhmät. Lisäksi toimiala koordinoi EU-ohjelmien toimeenpanoa.

Toimialajohtaja Mikko Nupponen

Korkeakoulutuksen toimiala

Korkeakoulutuksen toimiala vastaa kaikista korkeakoulusektorille kohdistetuista toiminnoista.

Toimialajohtaja Juha Ketolainen

Viestintä