Publikationer på finska

Julkaisut

Publikationer på engelska

Publications

julkaisut_tuuli480x262px.jpg

Bild: Satu Haavisto

Publikationer

Utbildningsstyrelsen publicerar broschyrer, guider, undersökningar och utredningar inom internationalisering. Publikationerna kan beställas per e-post på adressen julkaisutilaukset(at)oph.fi.

Du kan ordna listan enligt NAMN eller UTGIVNINGSÅR genom att klicka på titelord.

Broschyrer

Namn Utgivningsår
Småbarnspedagogikens GlobeOpe2017
Internationalisering från unga år - Erasmus+för allmänbildandeutbildning2017
Programmet Ett Europa för medborgarna2017
Internationalisering är till för alla - Erasmus+ för vuxenutbildning2017
Internationell yrkeskunskap - Erasmus+ för yrkesutbildningen2017
För världens alla ungdomar - Erasmus+ Youth in Action2017
Ett kvartssekel av internationalisering. CIMOs årspublikation 20162016
GlobeOpe2016
Tjänstemannautbyte. En möjlighet till internationalisering för statligt anställda. 2015
CIMOs år 20102011
CIMOs år 20112012
Skolan i Europa – Europa i skolan. Europeiska synvinklar på skolundervisningen2010
Praktisera utomlands. Internationell praktik för studerande och nyutexaminerade2013
Nätverk, utkiksplatser och nya möjligheter – erfarenheter av europeiskt kultursamarbete2010
Nordplus Nordiska Språk. Språksamarbete över gränserna2013
Nordplus Junior. Aktivt lärande i Norden och Baltikum.
Förenta nationernas program för biträdande experter.2008
Erasmus-praktik - något för dig?2010
CIMOs strategi 20202010
CIMO stärker internationaliseringen av högskoleutbildningen 20102011
CIMO stärker internationaliseringen av högskoleutbildningen 20092010
ECVET Experter2012
Nordiskt tjänstemannutbyte2013
CIMOs år 20132014
Faktaa Express 3b/2014: ALLT LÄR MAN SIG INTE I SKOLAN! 2014
Nordplus. Utbildningssamarbete i Norden och Baltikum 2012–20162012
CIMOs år 20122012
Världen finns nära dig2014
Stöd för mobilitet utan hinder inom högskolornas internationella utbytesprogram2013
Internationalisering ända från unga år - Erasmus+ för allmänbildande utbildning2014

Guider

Undersökningar och utredningar