Opintopäivät 2018

Tervetuloa ulkomaisten yliopistojen Suomen kielen ja kulttuurin opettajien opintopäiville Ouluun 7. - 9.8.2018!
Tällä sivulla on osallistujia varten opintopäiviä koskevaa käytännön tietoa. Sivua päivitetään pitkin kevättä ja kesää.

Opintopäivien 2018, 2017, 2016 ja 2015 esitykset

Ilmoittautuminen
Paikka
Ohjelma
Hyvät käytänteet ja aihe-/aluekokoukset
Työpajat
Vierailu Kierikkikeskukseen
Majoitus
Matkatuki
Muutokset ja peruutukset
Ruokailut
Kulkuyhteydet & kartat
Hyödyllistä ja kiinnostavaa

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisohjeet on lähetetty maaliskuun alussa suomi-opettajat-sähköpostilistalle. Ilmoittautuminen tapahtumaan on päättynyt 30.4.2018.

Paikka

Scandic Oulu, Saaristonkatu 4, 90100 Oulu.

Hotellista on matkaa rautatieasemalle n. 1 km ja lentokentälle n. 14 km.
Lentokentältä on suora bussiyhteys hotellin lähelle (Bussi 9: jää pois pysäkillä Elokuvakeskus tai bussi 8: jää pois pysäkillä Rotuaari).

Ohjelma

Opintopäivien ohjelma alkaa tänä vuonna jo tiistaina 7.8. aamulla klo 9 ja päättyy torstaina klo 13 mennessä. Osallistujat voivat saapua Ouluun jo 6.8.

Opintopäivien ohjelmassa on luentoja ja työpajoja. Oulun opintopäivien keskeisenä teemana on Pohjois-Suomi, niin pohjoisen Suomen kielet kuin kirjallisuuskin.

Ensimmäisenä päivänä tarjotaan pohjoisia näkökulmiapuhesuomeen ja saadaan tietoa saamelaiskielistä suomen kielen historian valaisijana sekä fraseologiasta kielessä ja opetuksessa. Iltapäivällä on tietoisku FILIstä. Sen jälkeen eri yliopistojen opettajat esittelevät oman yliopistonsa hyviä käytänteitä. Illalla osallistutaan Oulun kaupungin vastaanotolle.

Toinen päivä alkaa työpajoilla, joissa opettajat itse saavat olla aktiivisia. Kukin opettaja voi osallistua kahteen työpajaan, joiden aiheet liittyvät fraseologian, kääntämisen, keskustelun ja kulttuurin opettamiseen sekä improvisaation ja mobiilien mahdollisuuksien käyttöön opetuksessa. Iltapäivällä kuullaan luennot japaninsuomalaisten kieli-ideologioista sekä Kalle Päätalosta kielentutkijan silmin. Sen jälkeen lähdetään viettämään iltaa Kierikkikeskukseen.

Viimeisenä aamupäivänä aiheena ovat pohjoisen Suomen kirjallisuus ja saamelaisten nykykirjallisuus. Opintopäivät huipentuvat kirjailija Rosa Liksomin haastatteluun.

Opintopäivien ohjelma (pdf)

Hyvät käytänteet ja aihe-/aluekokoukset

Yliopistot pääsevät esittelemään omia hyviä käytänteitään tai hankkeitaan messutyyppisessä, tunnin kestävässä tilaisuudessa. Osallistujat kiertelevät eri pisteissä tutustumassa käytänteisiin.

Heti esittelyjen jälkeen osallistujat voivat voivat kahvikupin äärellä keskustella esittelyn herättämistä ideoista ja ehkä jo suunnitella yhteistyötä toisten kanssa. Keskusteluun on varattu aikaa tunti ja eri aiheita varten varataan erilliset tilat. Tämä kokoontuminen voidaan järjestää joko alueittain tai aiheittain.

Kokoontumisiin pyydämme tilavarauksia varten ennakkoilmoittautumiset ilmoittautumislomakkeella. Tämä on kuitenkin vasta alustava kartoitus -jos siis insipiroidut hyvien käytänteiden esittelyn aikana jostain muusta aiheesta, voit halutessasi vaihtaa vielä ryhmää.

Tässä välissä voitte vaihtoehtoisesti järjestää alueenne opettajien kanssa tunnin mittaisen aluekokouksen. Sopikaa kokouksesta etukäteen ja merkitkää ilmoittautumislomakkeelle, että haluatte järjestää aluekokouksen, niin varaamme tilan teille maksutta käyttöönne.

Sivun alkuun

Työpajat

Työpajat järjestetään kaksi kertaa peräkkäin ja osallistujat pääsevät osallistumaan kahteen eri työpajaan. Työpajoihin ilmoittaudutaan opintopäivien ilmoittautumislomakkeella.

Työpajojen kuvaukset

Työpaja 1 Sisko Brunni ja Jarmo Jantunen: Mitä fraseologia voisi tarkoittaa opettamisen näkökulmasta?

Työpajassa tutustutaan käytännössä fraseologisiin piirteisiin todellisten kieliaineistojen avulla. Tarkastelemme mm. sitä, miten synonyymiset ilmaukset (esim. oikein mukava ja ei kovin mukava, mutta*ei oikein mukava) poikkeavat toisistaan ja miten polyseemisten sanojen (esim. pitää-verbi) merkityksiä voitaisiin selittää kontekstin sana- ja rakennepiiirteiden näkökulmasta suomen kielen opiskelijalle. Tarkastelemme fraseologiaa sekä oppijankielen että natiivikielen aineistoesimerkkien avulla.

Työpaja 2 Lenka Fárová ja Viola Parente-Čapková: Kääntäjäseminaari kielen ja kirjallisuuden opetuksen huipennuksena

Kirjallisuus on kieltä, mutta myös paljon muuta. Miten voi opettaa kirjallisuutta tavalla, joka hyödyntää kielen ja kieliopin opetusta, muttei rajoitu siihen? Yksi mahdollisuus on käännösseminaari, jota opettavat yhdessä kielen ja kirjallisuuden opettajat ja jossa tekstiä analysoidaan tarkkaan sekä kielen rakenteen että kirjallisten piirteiden näkökulmasta. Työpajassa käydään läpi erilaisia konkreettisia esimerkkejä ja lopuksi keskitytään siihen, miten voi kääntäjäseminaarista syntyä ”oikea kirja".

Osallistujille lähetetään etukäteen materiaalia ja kysymyksiä pohdittavaksi.

Työpaja 3 Maria Frick: Kielenoppija keskustelijana ja keskusteluntutkijana

Työpajassa pohditaan keskustelutaitojen opettamista luokkahuoneessa sekä keskustelunanalyyttisten menetelmien hyödyntämistä. Mitä huomioida keskusteluharjoitusten laadinnassa? Mistä löytää tietoa autenttisista keskusteluista ja miten hyödyntää tätä tietoa opetuksessa? Miten S2-oppitunteja tutkitaan keskustelunanalyysin keinoin? Miten ottaa opiskelijat mukaan keskustelunanalyyttisen tutkimuksen tekoon? Työpajassa jaetaan opetusmenetelmävinkkejä ja lähdekirjallisuutta sekä tutustutaan joihinkin esimerkkitapauksiin.

Työpaja 4 Vesa Jarva: Suomi-ilmiö: ilmiöpohjainen kulttuurin opettaminen

Ilmiöpohjainen oppiminen on keskeinen käsite uudessa Suomen peruskoulujen opetussuunnitelmassa. Oppimisen kohteena ovat todellisen maailman ilmiöt, joita tutkitaan kokonaisvaltaisesti aidossa kontekstissa, oppiainerajoista välittämättä. Tutkimme työpajan aikana eri ilmiöitä ja mietimme, miten esimerkiksi kielen, historian, maantuntemuksen ja kirjallisuuden voisi yhdistää niiden avulla.

Työpaja 5 Anja Keränen: Improvisaatiosta iloa kielen oppimiseen ja vuorovaikutukseen

Työpajassa lämmitellään kehoja, mieltä ja kieltä improvisaation keinoin. Improvisaatioharjoitteiden kautta tutkitaan sitä, kuinka erilaisia leikkejä, lämmittelyharjoituksia ja assosiointikykyä sekä erilaisia draaman rooleja voi käyttää työkaluina S2-opetuksessa. Yhdessä kokeillaan myös erilaisia improvisaatiotekniikoita, joiden avulla voi kehittää kielen oppijoiden vuorovaikutustaitoja ja luovuutta osana oppimista. Kokeilemisen ja virheiden rohkean tekemisen kautta työpajassa pyritään rakentavaan vuorovaikutukseen ja samalla rohkeuteen ilmaista itseään ilman suorittamisen pakkoa.

Työpajaan osallistuminen ei vaadi aiempaa kokemusta improvisaatiosta tai teatteriharjoituksista.

Työpaja 6 Anna von Zansen: Mobiilit mahdollisuudet kielten opetuksessa

Työpajassa tutustutaan mobiililaitteiden mahdollisuuksiin kielten opetuksessa. Mitä älypuhelimilla ja tableteilla voi kielten opetuksessa tehdä? Mitä tulee ottaa huomioon? Millaisia sovelluksia on olemassa? Työpajassa keskitytään laiteriippumattomiin ilmaisiin verkkotyökaluihin. BYOD (eli bring your own device) ja lataa QR-koodin lukija (ilmainen, sovelluskaupasta) valmiiksi mobiililaitteeseesi.

Ilmoittautumisen jälkeen osallistujat voivat lähettää työpajan vetäjälle toivomuksia. Työpajassa voidaan keskittyä esim. yhteistoiminnallisuuteen, tarinallisuuteen, aktivoiviin sovelluksiin, palautteen antoon, eriyttämiseen, etäopetukseen, someen tai jonkin kielitaidon osa-alueen harjoitteluun.

Sivun alkuun

Vierailu Kierikkikeskukseen

Keskiviikkona vieraillaan Kierikkikeskuksessa, joka on arkeologinen esihistoria- ja kulttuurimatkailukeskus. Ohjelmassa on opastettu kierros Kivikauden kylään, vapaata tutustumista näyttelyihin ja salaattibuffet.

Opastuskierros alkaa tutustumisella Kierikkikankaan arkeologisiin kohteisiin 6000 vuoden takaa. Opastuksen aikana vieraillaan Kivikauden kylässä, jossa opas kertoo ryhmälle kivikauden ihmisten elämästä. Ohjelman lopuksi tutustutaan muinaisia eräperinteitä esittelevään ansapolkuun. Säänmukainen vaatetus on suositeltavaa.

Kierikkikeskus sijaitsee Yli-Iissä, noin tunnin ajomatkan päässä hotellilta. Osallistujille järjestetään maksuton yhteiskuljetus.

Majoitus

Opintopäivien osallistujat voivat majoittua Scandic Oulussa.
Hotellin osoite on Saaristonkatu 4, 90100 Oulu.

Osallistujat voivat kustantaa majoituksen itse tai hakea siihen tukea OPH:lta. Majoittuminen jaetussa kahden hengen huoneessa maksaa 54 €/yö/hlö, yhden hengen huoneessa 93 €/yö. Opetushallitus varaa ilmoittautuneille majoituksen 1–3 yöksi, 1 hh tai 2 hh, ajalle 6.–9.8. Majoituksen osallistujat maksavat suoraan hotellille (majoitustuen saaneiden majoituksen maksaa OPH).

OPH ei varaa eikä kustanna ylimääräisiä öitä. Osallistujat voivat tehdä lisävarauksia suoraan hotellin nettisivuilta www.scandichotels.fi.

Osallistujat voivat majoittua myös toisaalla. Tällöin OPH ei osallistu järjestelyihin eikä kuluihin.

Tukea majoituskuluihin

Opetushallitus voi myöntää opintopäivien osallistujille tukea majoitukseen. Tukea haetaan ilmoittautumislomakkeella. OPH:n majoitustuki tarkoittaa maksutonta majoitusta kahden hengen huoneessa Scandic Oulussa. Majoitustuen myöntämisestä ilmoitetaan mahdollisimman pian ilmoittautumisajan päätyttyä.

Huom! Voit halutessasi majoittua yhden hengen huoneessa. OPH:lta voi kuitenkin saada majoitustukea vain sen verran, mitä majoittuminen jaetussa kahden hengen huoneessa maksaisi eli 54 €/yö. Majoittuessasi yhden hengen huoneessa, maksat erotuksen suoraan hotellille.

Sivun alkuun

Matkatuki

Osallistujat kustantavat matkat itse.

Euroopan ja koko Venäjän ulkopuolella työskentelevät opettajat voivat hakea OPH:sta tukea matkakustannuksiin. Matkatuen suuruus on korkeintaan 500 € ja se maksetaan opintopäivien jälkeen.

Jos saat apurahaa/matkakorvauksia Suomeen saapumista varten jo jotain muuta kautta (OPH:sta tai joltain muulta taholta), et voi hakea opintopäivien matkatukea.

Lisätietoja ja ohjeet Jenni Mäkitalolta.

Sivun alkuun

Muutokset ja peruutukset

Voit muuttaa ilmoittautumistasi viimeiseen ilmoittautumispäivään 30.4. asti sähköpostiisi saapuneen vahvistusviestin linkin kautta.

Samasta linkistä pääset myös perumaan ilmoittautumisesi. Linkin kautta voit tehdä peruutuksen 31.5. asti. Tämän jälkeen muutokset ja peruutukset tehdään sähköpostitse yhteyshenkilöille.

Viimeinen kuluton peruutuspäivä on 24.7.2018. Tämän jälkeen peruuttaneilta voidaan veloittaa mahdolliset majoituskulut. Ilmoitathan muutoksista tai peruutuksista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Ruokailut

Ohjelmaan merkityt kahvit ja illanviettojen tarjoilut ovat ilmoittautuneille kuluttomia. Aamiainen sisältyy majoitushintaan.
Lounaat osallistujat kustantavat itse.

Sivun alkuun

Kulkuyhteydet & kartat

Scandic Oulu
Hotellin osoite on Saaristonkatu 4, 90100 Oulu.

Oulun joukkoliikenteen reittiopas

Oulun joukkoliikenteen liput ja hinnat

VR | juna

Onnibus | bussi

Matkahuolto | bussi

Hyödyllistä ja kiinnostavaa

Linkkejä lisätään kevään aikana

Oulun kaupunki | Facebookissa

Oulun kaupungin matkailusivut

Kierikkikeskus

Oulun yliopisto | Facebookissa

Lisätietoja antavat Leena Kärnä ja Jenni Mäkitalo | Yhteystiedot

Sivun alkuun