Allmän information om internationella utbildningar

Budgeten som är avsedd för ungdomsverksamhet inom Erasmus+ Youth in Action finansierar både projekt för ungdomar och så kallad TCA-verksamhet (Transnational Cooperation Activities). Europeiska solidaritetskåren-programmet har motsvarande så kallad NET-verksamhet (Networking Activities).

Syftet med TCA- och NET-budgetarna är att arrangera olika typer av internationell verksamhet som utvecklar icke-formellt lärande och ungdomsarbete. De nationella programkontoren för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren ansvarar för verksamhetens arrangemang och budgetens användning. I Finland fungerar Utbildningsstyrelsen som båda programmens nationella kontor.

TCA- och NET-verksamheten är internationell och mångformig. Utbildningar, seminarier, konferenser, studiebesök, partnerskapsseminarier och andra aktiviteter har olika uppsatta mål. Målen med verksamheten kan bland annat vara att utöka projektkunskaper, hitta projektpartner, diskutera teman inom den europeiska ungdomssektorn, lära känna ungdomsverksamheten i andra länder eller dela god praxis bland ungdomsarbetare.

Verksamheten genomförs i samarbete mellan de nationella programkontoren i olika länder och SALTO-resurscentren.

Idéer och inspiration för personer som arbetar med ungdomar

De internationella aktiviteternas deltagare är oftast vuxna som arbetar aktivt med unga och som representerar sin organisation eller ungdomsgrupp. Eftersom ungdomsarbetet är så mångformigt, kan också deltagarnas profil variera. Vanligen är målgruppen för projektkunskapsutbildningarna personer som utför praktiskt ungdomsarbete, medan seminarier och konferens också riktar sig till administratörer, planerare, beslutfattare eller forskare inom ungdomsarbete. Ibland går det att delta i aktiviteterna tillsammans med ungdomar.

Syftet med de olika aktiviteterna är att lära sig nya kunskaper och färdigheter och utveckla positiva attityder till internationell ungdomsverksamhet. Du kan stödja ditt eget lärande genom att i förväg fundera över dina lärandemål.

Effekter uppstår när du efter resan delar med dig av det du lärt dig i din arbetsgemenskap eller tillämpar det i ditt arbete. Var entusiastisk över din resa och inspirera också andra att delta i internationellt ungdomsarbete!

Tillämpa det inlärda i ditt arbete

Lärande är en central del av utbildningarna. Syftet med utbildningsverksamheten är att utveckla ungdomsarbetaren kompetens (kunskaper, färdigheter, attityder) och avsikten är att deltagarna i sitt arbete tillämpar det de lärt sig.

Syftet med Youthpass-intyget är att stödja identifiering och erkännande av icke-formellt lärande. Arrangörerna av de flesta utbildningar utfärdar ett Youthpass till deltagarna och uppmuntrar dem att reflektera över sitt lärande. Detta är bra praxis som du kan överföra också till dina egna ungdomsprojekt. Läs mer på Youthpass-webbsidorna.

Mer information från rätt ställe

Alla aktiviteter arrangeras i samarbete mellan olika aktörer. Det är bra för dig att veta varifrån du får svar på sådant som du undrar över.

  • Alla frågor om verksamhetens program, innehåll, ankomstanvisningar, logi, måltider och andra praktiska arrangemang besvaras av landet som arrangerar verksamheten. Tumregeln är att mållandets kontaktperson som tog emot din bekräftelse över deltagande också är den som kan svara på frågor om mållandet.
  • Frågor om köp av biljetter, reseersättning, resplaner, researrangemang, rapportering och reseräkningar kan du skicka till youthevents@oph.fi i Finlands Youth in Action-team (tfn 0295 338 611 eller 0295 331 823)
  • För projektidéer inom Erasmus+ Youth in Action och tankar du har efter resan kan du kontakta Paavo Pyykkönen (paavo.pyykkonen@oph.fi, tfn 0295 338 547)
  • Tankar du har efter utbildningar inom Europeiska solidaritetskåren kan du diskutera med Jutta Kivimäki (jutta.kivimaki@oph.fi, tfn 0295 338 568)