apurahat.osioetusivu
Foto: Satu Haavisto

Stipendier för högskolestudier utomlands

Utbildningsstyrelsen beviljar och förmedlar stipendier till finländska grundexamens- och forskarstuderande för högskolestudier och forskning utomlands:

  • De landsspecifika stipendierna är avsedda för antingen postgraduala studier eller studier i något specifikt lands språk och kultur, vilket inte nödvändigtvis förutsätter magisterexamen. Stipendierna beviljas till studier i ett fåtal länder. Läs mer: Landsspecifika stipendier
  • Ryska statens stipendier är avsedda för finländska studerande, för forskarstudier samt forskning i Ryssland. Man kan också få en stipendieplats för att avlägga en hel högskoleexamen, vilket betyder att också abiturienter kan söka. Läs mer: Ryska statens stipendier