Till sökande

Vem kan ansöka?

Nätverksstöd kan ansökas av europeiska nätverk inom kulturella och kreativa sektorer som har minst 15 medlemsorganisationer med verksamhet i minst 10 programländer. 5 medlemsorganisationer måste komma från EU-medlemsländer eller EFTA-länder Island och Norge.

Även ENP-länder enligt EU:s grannskapspolitik kan vara programländer förutsatt att de har ingått ett avtal om att delta i programmet.

Nätverket kan också ha medlemsorganisationer från av-sektorn, men majoriteten av medlemmarna och nätverkets verksamhet måste hänföra sig till kulturella och kreativa sektorer.

Inom båda ansökningsomgångarna beviljar EU stöd till endast cirka 25 nätverk. Därmed vill man betona att nätverken måste vara tillräckligt breda.

Prioriteringar

  • förstärkning av internationell verksamhet
  • värnande om kulturell och språklig mångfald
  • förstärkning av konkurrenskraften

Nätverksprojekten ska fokusera på

  • verksamhet som förstärker kunskaper (bl.a. digitala tekniker, publikarbete samt nya modeller för affärsverksamhet och administration)
  • förbättring av internationella professionella möjligheter
  • nätverksbildning

Bedömningskriterier

(max. poängtal 100)

  • Relevans: samband med programmets mål och prioriteringar (30 p)
  • Kvalitet på innehåll och verksamhet: projektets praktiska genomförande (25 p)
  • Kommunikation och informationsspridning: spridning av information om projektet och dess resultat inom den egna sektorn och över gränser (15 p)
  • Nätverkets kvalitet: nätverkets täckning och stabilitet (30 p)