landingpage-nainen-uusi
Bild:Shutterstock

Kreativa Europa

Kreativa Europa (2014–2020) stöder europeiskt samarbete inom den audiovisuella sektorn och de kulturella och kreativa sektorerna. Här presenteras stödformerna inom delprogrammet Kultur och programmets gemensamma finansieringsformer.

Samarbetsprojekten främjar internationaliseringen och förbättrar synligheten

Merparten av stöden inom delprogrammet Kultur går till europeiska samarbetsprojekt. Tidigare samarbetsprojekt har gett deltagarna nya perspektiv på sitt arbete och värdefulla kontakter till andra europeiska aktörer inom samma sektor. Projekten har även gjort deltagarna bättre kända och synliga.

Läs mer om resultat från tidigare projekt (på finska)

Kommentarer från projekt

Teater Viirus koordinerar Meeting the Odyssey, ett stort socialt och konstnärligt teaterprojekt med 12 aktörer.