På Utbildningsstyrelsens andra webbtjänster

Erfarenheter (på finska)
Maailmalle.net

Annanstans på nätet

Resande
Utrikesministeriet

Current Times
World Time Server

Till praktikanter

På den här sidan ges nyttig information till praktikanter som har fått en praktikplats utomlands via Utbildningsstyrelsen:

 • Praktikplatsen bekräftas
 • Utbildningsstyrelsens stipendium
 • Försäkringar
 • Tillstånd
 • Bostad
 • Kontaktuppgifter för Finlands representation
 • Arbetstid och fritid
 • Rapportering

Läs också din egen läroinrättnings anvisningar för utlandspraktikanter.

Det finns separata anvisningar för dem som har fått en praktikplats i ansökningsomgång för landsprogrammen:
Anvisningar för praktikanter inom landsprogram (pdf)

Praktikplatsen bekräftas

Det är bäst att praktikanten kontaktar sin blivande arbetsgivare så snart som möjligt efter att praktikplatsen har bekräftats. Fråga bland annat om följande:

 • praktikuppgifter, om arbetsgivaren inte ännu har meddelat dem tillräckligt exakt
 • arbetshandledning under praktiken
 • anställningsavtal

Utbildningsstyrelsen kräver inte att man ska få studiepoäng för praktikperioden, men det lönar sig ändå att diskutera saken med sin läroinrättning. Det viktigaste med praktikperioden är dock att yrkesfärdigheterna utvecklas.

Utbildningsstyrelsens stipendium

Man får stipendium eller lön för praktiken. De som får stipendium har inte rätt till Erasmus-praktikbidrag för samma praktikperiod. Praktikanten står själv för researrangemangen och resekostnaderna.

Utbildningsstyrelsens stipendium är skattefri inkomst. Utbildningsstyrelsen meddelar dock skattemyndigheterna om stipendier på över 1 000 € som betalts till enskilda personer. Också FPA får meddelande om stipendierna. Om praktikanten får lön, betalas skatten till landet där man arbetar.

Om Utbildningsstyrelsen betalar praktikstipendium, fattas stipendiebeslutet senast en vecka före praktikens början. Storleken på Utbildningsstyrelsens stipendium varierar enligt levnadskostnaderna i respektive land. Stipendiebeloppen fastställs årligen. Utbildningsstyrelsen har inte möjlighet att betala större stipendier till praktikanterna till exempel på grund av att praktikperioden förlängs.

Stipendiet kan betalas till ett inhemskt eller utländskt konto. Om stipendiet betalas till ett utländskt konto, avdras bankens transaktionskostnader från beloppet. För att kunna utbetala stipendiet behöver Utbildningsstyrelsen praktikantens

 • IBAN-kontonummer
 • BIC-kod och
 • personsignum.

Stipendiet utbetalas före praktikperiodens början. Utbetalningsdagen anges i nedre kanten på det skriftliga stipendiebeslutet. Stipendiet betalas i tre månaders rater. Om praktiken pågår i över tre månader (4–6 mån), utbetalas den andra stipendieraten (1–3 mån) cirka tre månader efter utbetalningen av den första raten.

Stipendier för praktikperioder som börjar 2019
Stipendier för praktikperioder som börjar i januari 2019 eller senare, se platsbeskrivningarna.

Från Finland till utlandet
Skatteförvaltningen

Försäkringar

Praktikanterna ska alltid ta reda på vilka försäkringar som behövs för

 • resan till och från praktiklandet
 • arbetsresor och arbetstiden utomlands samt
 • fritiden utomlands.

Praktikanten kan behöva följande försäkringar:

 • reseförsäkring
 • sjuk- och olycksfallsförsäkring
 • ansvarsförsäkring (person- och materiella skador orsakade åt andra)

Om praktikanten får stipendium, tar arbetsgivaren i vanliga fall inte en försäkring för praktikanten. Om praktikanten får lön, ska man försäkra sig om att man omfattas av arbetsgivarens försäkring. Den egna läroinrättningen kan tala om ifall studenternas olycksfallsförsäkring gäller under utlandspraktik.

Hemförsäkringen kan innehålla en ansvarsförsäkring eller resgodsförsäkring. En fortlöpande reseförsäkring har ofta en begränsning på utlandsvistelsens längd, så man kan behöva en tilläggsförsäkring till den.

De som åker till EU- och EES-länderna samt Schweiz kan få ett europeiskt sjukförsäkringskort från FPA som visar att man har rätt till sjukvård i landet. FPA ger också närmare anvisningar i sjukförsäkringsfrågor när man åker till länder utanför EU och EES.

Om praktikanten har en kronisk sjukdom är det önskvärt att han eller hon redan för den egna säkerhetens skull meddelar det till Utbildningsstyrelsen och arbetsgivaren.

Flyttning till eller från Finland
Fpa

Det europeiska sjukvårdskortet
Fpa

Reseförsäkring
Utrikesministeriet

Tillstånd

De som praktiserar i över tre månader i ett EU- eller EES-land ska registrera sig så snabbt som möjligt efter ankomsten hos de lokala myndigheterna. De som åker på praktik till övriga länder ska avtala med arbetsgivaren om tillståndsfrågorna genast när praktikplatsen har bekräftats.

Myndigheten som ansvarar för tillståndsfrågor i Finland är det aktuella landets ambassad i Helsingfors eller i ett grannland. Man ska ta reda på vad som gäller angående tillstånden i god tid innan praktiken börjar, eftersom det kan ta flera månader att få alla tillstånd.

Till Ryssland krävs alltid ett visum. För att anhålla om det ska man be att den ryska arbetsgivaren skickar en inbjudan, om det är möjligt. När man åker till Ryssland ska man fylla i ett inresekort som behövs när man registrerar sig på praktikorten. Man ska registrera sig genast när man anlänt till praktikorten.

Representation of foreign states in Finland / The Helsinki Diplomatic List
Utrikesministeriet: Utländska representationer i Finland eller i närmasta land

Viisumipalvelut
Förbundet Finland-Ryssland: visumtjänster på finska

Boende

Vissa arbetsgivare hjälper till att skaffa bostad. Även om det inte står något om bostad i platserbjudandet, kan man fråga den blivande arbetsgivaren om tips för att hitta bostad.

Om praktiken sker vid en utländsk läroinrättning är det ofta möjligt att bo i skolans studentbostäder. Nivån och priset på bostäderna som läroinrättningarna erbjuder kan variera till exempel enligt det genom vilket program praktikanten har kommit. Tips för boende kan man också få i Utbildningsstyrelsens landsguider.

Studier:information om olika länder
Maailmalle.net

Kontaktuppgifter till Finlands representation

Det är en bra idé för finländska praktikanter att ge sina kontaktuppgifter till Finlands lokala representation efter att de anlänt till praktiklandet. Ambassaderna har framfört ett önskemål om detta till Utbildningsstyrelsen. Arbetsgivaren samlar in kontaktuppgifterna för ambassadpraktikanterna.

Finlands beskickningar enligt land
Utrikesministeriet

Arbetstid och fritid

Arbetstiden under praktiken ska inte vara mer än fem dagar i veckan och det dagliga antalet arbetstimmar ska inte överskrida det som anses vara en normal arbetsdag i Finland. Om praktikanterna arbetar mer per dag eller vecka, ska de ersättas för övertiden i lediga timmar eller dagar.

De som finansierar sin praktik med stipendium får inte automatiskt semesterdagar. Vissa arbetsgivare har dock på eget initiativ eller utgående från förhandlingar gett praktikanterna två semesterdagar per praktikmånad.

Rapportering

De som fått praktikplats eller stipendium via Utbildningsstyrelsen ska fylla i en evalueringsblankett efter avslutad praktik. Praktikintyget som arbetsgivaren skrivit bifogas till blanketten. Rapporterna bidrar till att förbättra kvaliteten hos praktikprogrammen.

Internship report
Blankett för evaluering av praktiken

Läs mer om integritetspolicy som tillämpas på Utbildningsstyrelsens webbtjänster: Allmänt om integritetspolicyn