Annanstans på nätet

UNjobfinder
Lediga tjänster vid FN och andra internationella organisationer

How to secure an internship with the UN – step by step

Utvecklingsorganisationer utomlands

Högskolestuderande kan via Utbildningsstyrelsen ansöka om praktik vid utvecklingsorganisationer utomlands.

Praktiken pågår i regel i sex månader. Praktikplatserna som ansöks på våren börjar i regel efter 1.5. samma år. Praktikplatserna som ansöks på hösten börjar tidigast efter 15.1. året därpå.

Utbildningsstyrelsen betalar stipendium för praktikperioden och beloppet beror på mållandet. Praktikanten är ansvarig för resekostnader, bostad, försäkringar, visumavgift och te.x. vaccinationer.

Till sökande

Ansökningstiderna börjar årligen i februari och september. Ansökningstiden är två veckor. Exakta datum publiceras på denna sida.

Sökande bör oftast vara i slutskedet av studierna i magisterprogrammet.

Sökande måste vara finsk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Finland.

Sökande förutsätts

  • kunnande och arbetserfarenhet som beskrivs i platsbeskrivningen
  • utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i engelska
  • kunskaper i andra språk som nämns i platsbeskrivningarna
  • intresse för utvecklingssamarbete

Som fördel räknas

  • erfarenhet i utvecklinssamarbete
  • internationell arbetserfarenhet
  • kännedom av mållandet eller -området

Information om säkerhet i olika länder:
Resemeddelanden
Utrikesministeriet

Mer information

Tarja Nousiainen
e-post: fornamn.efternamn(at)oph.fi
tfn. +358 295 338 609