Annanstans på nätet

Kanadan Sanomat

The Finnish American Reporter

The Finnish American Heritage Centeriin

Utlandsfinska tidningar och Finnish American Heritage Center

Studerande i kommunikation och informationslära kan via Utbildningsstyrelsen ansöka om praktik inom journalistik vid amerikafinska tidningar i Kanada och USA.

De amerikafinska tidningarna är nyhets- och kommunikationskanaler för finska immigranter och upprätthåller finska språket och kulturen i Nordamerika. Praktiken sker på följande tidningar: Kanadan Sanomat och the Finnish American Reporter.

Praktiken pågår i regel i 5–6 månader. Utbildningsstyrelsen betalar stipendium för praktikperioden och beloppet beror på mållandet.

Praktikanterna skaffar de arbetstillstånd som behövs med hjälp av sina utländska samarbetsparter. Praktikanterna som åker till dessa länder betalar en program- och visumavgift.

Till sökande

Ansökningstiderna är årligen i februari och september.

Praktikplatserna är avsedda för längre hunna huvudämnesstuderande i kommunikation och informationslära.

Praktikanten kan vara högst 30 år när praktiken börjar i Kanada.

Sökande förutsätts ha

  • erfarenhet av redaktionellt arbete,
  • flytande kunskaper i engelska och
  • grundläggande färdigheter i fotografering, PageMaker och Photoshop.

Heritage Center förutsätter av ansökanrna bl.a.

  • flytande kunskaper i engelska och finska, kunskaper i svenska anses som merit
  • förmåga att binda sig till långvariga projekt och till självständigt arbete
  • erfarenhet och kunnande gällande uppbyggnad av nätsidor, uppdatering och social media
  • kunskap och intresse för Finland-Amerika-kulturen
  • färdigheter att klara av översättning från finska till engelska och från engelska till finsk

Utbildningsstyrelsen gör ett första urval bland de sökande. Arbetsgivaren gör det slutliga urvalet.

Mer information

Ulla Härmä
e-post: fornamn.efternamn(at)oph.fi