Annanstans på nätet

Beskickningarna på webben
Finlands utrikesministerium

Finlands beskickningar utomlands

Finlands beskickningar utomlands erbjuder praktikplatser åt högskolestuderande i slutskedet av studierna och åt nyutexaminerade. Platserna ansöks via Utbildningsstyrelsen.

Under praktiken får praktikanten sätta sig in i hur Finlands utrikesförvaltning fungerar i praktiken vid beskickningarna utomlands.

Praktiken pågår i regel i sex månader. Utbildningsstyrelsen betalar stipendium för praktikperioden och beloppet beror på mållandet. Utbildningsstyrelsen betalar inte resebidrag.

Till sökande

Ansökningstiderna börjar årligen i februari och september. Ansökningstiden är två veckor. Exakta datum publiceras på denna sida.

Lämpliga studieämnen är exempelvis statskunskap eller samhällsvetenskap, juridik eller ekonomi. Sökande bör vara i slutskedet av studierna eller nyutexaminerade.

Sökande måste vara finsk medborgare.

Sökande förutsätts

  • vara intresserad av internationella frågor och
  • av arbete i utrikesförvaltningens internationella atmosfär,
  • kunna anpassa sig till en ofta jäktig arbetstakt och
  • utföra krävande arbetsuppgifter självständigt.

Mer information

Tarja Nousiainen
e-post: fornamn.efternamn(at)oph.fi
tfn. +358 295 338 609