Instructions

Info in English (pdf)

På Utbildningsstyrelsens andra webbtjänster

erasmusintern.org
Erasmus-praktikplatser

Maailmalle.net
Information om olika möjligheter till internationalisering och praktiska tips

Annanstans på nätet

UNjobfinder
Lediga tjänster samt praktikplatser vid FN och andra internationella organisationer

Internship Programme
African Development Bank

Internships
Inter-American Development Bank

Arbeta och lära
Praktikplatser på europeiska ungdomsportalen

tyoharjoittelun_kuvaksi.jpg
Foto: Satu Haavisto

Internationell praktik för studerande och nyutexaminerade

Högskolestuderande och nyutexaminerade kan ansöka om praktik utomlands via Utbildningsstyrelsen. EDUFI-praktikens syfte är att stödja studierna och öka yrkeskunskapen.

Praktikanten får Utbildningsstyrelsen stipendium. Utbildningsstyrelsen beviljar inga stipendier för parktikplatser som man har skaffat själv.

EDUFI-praktik

Extra ansökningsomgång

 • börjar den 16.4.2019 kl. 14.00 och
 • utgår den 2.5.2019 kl. 16.15 finsk tid.

Den extra ansökningsomgången gäller endast tre platser inom utvecklingsorganisationer: UNDP Bangkok och UNDP Thimphu.

Allmänna urvalskriterier, information om praktikplatser och arbetsgivare samt ansökningsblankett: Organisationsprogrammen

Efter ansökningstiden

Utbildningsstyrelsen gör ett förhandsurval av sökandena.

Alla sökande meddelas om resultaten av förhandsurvalet per e-post senast den 22.5.2019.

Arbetsgivaren gör det slutliga valet av praktikant.

Nästa ansökningstid i september 2019

Närmare uppgifter publiceras senast i slutet av juli.

EDUFI-praktik i mars 2019

Ansökningstiden har utgått den 28.2.2019. Ansökningstiden för enstaka platser förlängs.

Den förlängda ansökningstiden

 • börjar den 14.3.2019 kl. 14.00 och
 • utgår den 28.3.2019 kl. 16.15 finsk tid.

Du kan ansöka om praktikplatser antingen inom landsprogrammen eller organisationsprogrammen.

Den förlängda ansökningstiden gäller endast enstaka platser.

Landsprogrammen

 • Det finns praktikplatser för studeranden i yrkeshögskolor och universitet inom olika branscher i företag och lokala organisationer i länder utanför EU.
 • Det finns ingen exakt information om praktikplatserna på förhand. Branscherna varierar i de olika länderna.
 • Samarbetsorganisationerna letar lämpliga praktikplatser åt de sökande som går vidare i Utbildningsstyrelsens första urval.

Allmänna urvalskriterier, information om praktikplatser och arbetsgivare samt ansökningsblankett:
Landsprogrammen

Organisationsprogrammen

A. Finländska organisationer:

 • Finlands beskickningar utomlands
 • Kultur- och vetenskapsinstituten
 • Finland-hemmen

Det har fastställts på förhand i vilka länder praktikplatserna kommer att finnas, vilka arbetsuppgifterna är och hur stora stipendierna är.

Allmänna urvalskriterier, information om praktikplatser och arbetsgivare samt ansökningsblankett: Organisationsprogrammen

Om du har ansökt om EDUFI-praktikplatser i februari 2019

Om du har ansökt dessa platser under ansökningsperioden i februari 2019, behöver du inte lämna in en ny ansökan.

Du kan väljas ut för att gå vidare för endast en praktikplats antingen i den ursprungliga ansökningsrundan eller i denna ansökningsrunda.

Om du har lämnat in ansökan till andra platser antingen inom landsprogrammen eller inom organisationsprogrammen under den ursprungliga ansökningsrundan och du vill ansöka om de platser som har förlängd ansökningstid, behöver du återta din första ansökan.

Meddela Utbildningsstyrelsen skriftligt via mejl om detta innan du fyller in en ny ansökan:
Kontakta oss

Efter ansökningstiden

Utbildningsstyrelsen gör ett förhandsurval av sökandena.

Alla sökande meddelas om resultaten av förhandsurvalet per e-post senast den 18.4.2019.

Arbetsgivaren gör det slutliga valet av praktikant.

Ansökningstiden i februari 2019

Ansökningstiden börjar: 14.2.2019 kl. 14.00
Ansökningstiden utgår: 28.2.2019 kl. 16.15 finsk tid

Du kan ansöka om praktikplatser antingen inom landsprogrammen eller organisationsprogrammen.

Landsprogrammen

 • Det finns praktikplatser för studeranden i yrkeshögskolor och universitet inom olika branscher i företag och lokala organisationer i länder utanför EU.
 • Det finns ingen exakt information om praktikplatserna på förhand. Branscherna varierar i de olika länderna.
 • Samarbetsorganisationerna letar lämpliga praktikplatser åt de sökande som går vidare i Utbildningsstyrelsens första urval.

Information om ansökningsomgången:
Landsprogrammen

Organisationsprogrammen

A. Finländska organisationer, utländska universitet som anordnar undervisning i finska språket och finländsk kultur samt verksamhet bland utlandsfinländare:

 • Business Finland (Finpro och Tekes kontor)
 • Finlands beskickningar utomlands
 • Kultur- och vetenskapsinstituten
 • Utländska undervisningsenheter i finska språket och kulturen
 • Finland-hemmen
 • Utlandsfinska tidningar och The Finnish American Heritage Center
 • Team Finland Knowledge -nätverk (ny arbetsgivare, närmare information publiceras, när ansökningstiden börjar)

B. Utvecklingsorganisationer utomlands

Det har fastställts på förhand i vilka länder praktikplatserna kommer att finnas, vilka arbetsuppgifterna är och hur stora stipendierna är.

Allmänna urvalskriterier, information om praktikplatser och arbetsgivare samt ansökningsblankett: Organisationsprogrammen

Efter ansökningstiden

Utbildningsstyrelsen gör ett förhandsurval av sökandena.

Alla sökande meddelas om resultaten av förhandsurvalet per e-post senast den 18.4.2019.

Arbetsgivaren gör det slutliga valet av praktikant.