Instagram #cimoharjoittelu

Instructions

Info in English (pdf)

På CIMOs andra webbtjänster

erasmusintern.org
Erasmus-praktikplatser

Maailmalle.net
Information om olika möjligheter till internationalisering och praktiska tips

Annanstans på nätet

UNjobfinder
Lediga tjänster samt praktikplatser vid FN och andra internationella organisationer

Internship Programme
African Development Bank

Internships
Inter-American Development Bank

Arbeta och lära
Praktikplatser på europeiska ungdomsportalen

tyoharjoittelun_kuvaksi.jpg
Foto: Satu Haavisto

Internationell praktik för studerande och nyutexaminerade

Högskolestuderande och nyutexaminerade kan ansöka om praktik utomlands via Utbildningsstyrelsen. EDUFI-praktikens syfte är att stödja studierna och öka yrkeskunskapen.

Praktikanten får Utbildningsstyrelsen stipendium. Utbildningsstyrelsen beviljar inga stipendier för parktikplatser som man har skaffat själv.

Ansökningstider 2018

1. ansökningstid: 6. - 20.2.2018

2. ansökningstid: hösten 2018, närmare uppgifter publiceras i juni 2018

Allmänna urvalskriterier, information om praktikplatser och arbetsgivare samt ansökningsblankett kommer att finnas på sidan Till sökande

Utbildningsstyrelsen gör ett förhandsurval av sökandena och utifrån valet föreslås minst tre sökande för varje plats åt arbetsgivaren.

Alla sökande meddelas om resultaten av förhandsurvalet per e-post.

Arbetsgivaren gör det slutliga valet av praktikant.

Edufi-praktikplatser

Det erbjuds platser inom olika branscher och flera olika organisationer. Det har fastställts på förhand i vilka länder praktikplatserna kommer att finnas, vilka arbetsuppgifterna är och hur stora stipendierna är. Närmare uppgifter publiceras när ansökningstiden börjar.

A. Finländska organisationer, utländska universitet som anordnar undervisning i finska språket och finländsk kultur samt verksamhet bland utlandsfinländare:

  • Finpro och Tekes kontor (Business Finland)
  • Finlands beskickningar utomlands
  • Kultur- och vetenskapsinstituten
  • Utländska undervisningsenheter i finska språket och kulturen
  • Finland-hemmen
  • Utlandsfinska tidningar och The Finnish American Heritage Center

B. Utvecklingsorganisationer utomlands

T.ex. UNDP, IGAD och UNOPS

C. Företag och lokala föreningar utomlands