Instagram #cimoharjoittelu

Se också

Expertuppdrag inom FN och EU

På CIMOs andra webbtjänster

erasmusintern.org
Erasmus-praktikplatser

Maailmalle.net
Information om olika möjligheter till internationalisering och praktiska tips

Annanstans på nätet

UNjobfinder
Lediga tjänster samt praktikplatser vid FN och andra internationella organisationer

Internship Programme
African Development Bank

Internships
Inter-American Development Bank

Arbeta och lära
Praktikplatser på europeiska ungdomsportalen

tyoharjoittelun_kuvaksi.jpg
Foto: Satu Haavisto

Internationell praktik för studerande och nyutexaminerade

Högskolestuderande och nyutexaminerade kan ansöka om praktik utomlands via Utbildningsstyrelsen. Praktikens syfte är att stödja studierna och öka yrkeskunskapen.

Praktikanten får Utbildningsstyrelsen stipendium. Utbildningsstyrelsen beviljar inga stipendier för parktikplatser som man har skaffat själv.

Ansök nu!

Förlängd ansökningstid:
börjar 10.3.2017 kl. 14.00
utgår 22.3.2017 kl. 16.15 (lokal tid i Finland).

Den förlängda ansökningstiden gäller endast vissa platser och arbetsgivare:

 • Finland-hemmen
 • Kultur- och vetenskapsinstituten
 • Utlandsfinska tidningar och
 • Företag och lokala föreningar

Om du har ansökt dessa platser i februari, behöver du inte skicka in en ny ansökan.

Om du har ansökt andra platser i februari, kan du inte lämna in en ny ansökan.

Närmare information om lediga praktikplatser samt ansökningsblankett och anvisningar:
Till sökande

Praktikplatser

Platser inom olika branscher lediganslås t.ex. vid följande organisationer:

 • Finpros kontor
 • Finlands beskickningar utomlands
 • Kultur- och vetenskapsinstituten
 • Utländska undervisningsenheter i finska språket och kulturen
 • Finland-hemmen
 • Tekes
 • Utlandsfinska tidningar och The Finnish American Heritage Center och
 • Utvecklingsorganisationer utomlands
 • Företag och lokala föreningar utomlands

Land, arbetsuppgifter och stipendium för dessa platser är fastslagna på förhand.

Vem kan ansöka?

Praktikplatserna som ansöks via Utbildningsstyrelsen är avsedda för

 • personer som fyllt 18 år och som är medborgare i Finland eller har permanent uppehållstillstånd i Finland,
 • som studerar på heltid vid universitet eller yrkeshögskola i Finland eller i utomlands eller
 • är nyutexaminerade: det har gått högst ett år från examen när praktiken börjar.

Stipendium kan inte beviljas åt studerande eller nyutexaminerade, som har utländskt medborgarskap, om den huvudsakliga grunden för vistelsen i Finland är studier.

På grund av visumregler, villkor för arbetstillstånd och Utbildningsstyrelsen stipendieregler gäller även en övre åldersgräns eller andra begränsningar gällande t.ex. nationalitet för vissa platser.

Skriv en bra ansökan i tid

Skriv eller skaffa bilagorna på förhand. Börja fylla i den elektroniska ansökningsblanketten i god tid.

Tips på hur du skriver ett bra motivationsbrev finns t.ex. på följande sida:
Tips för internationell jobbsökning
(Biträdande experter inom FN)

Utbildningsstyrelsen stipendium

Praktikanten får Utbildningsstyrelsen stipendium, som man kan beviljas bara en gång. Undantag utgörs av praktik vid undervisningsenheter i finska språket och kulturen.

Det går inte att få stipendium av Utbildningsstyrelsen och Erasmus-understöd av den egna högskolan för samma praktikperiod.

Utbildningsstyrelsen beviljar inga stipendier för parktikplatser som man har skaffat själv.