Suomen kieli ja kulttuuri osioetusivu

Bild: Johanna Kokkonen

Finska språket och Finlands kultur

CIMOs enhet för finska språket och Finlands kultur har till uppgift att stärka finska språkets och kulturens ställning vid utländska universitet. Detta görs på många olika sätt. Stödtjänster erbjuds såväl universiteten som lärare och studerande vid dem. Som sakkunnigorgan fungerar Expertgrupp för studier i finska språket och Finlands kultur vid utländska universitet.

Dessutom samarbetar CIMO med finländska universitet och arbetsgivare samt erbjuder finländska studerande i finska språket och i finsk-ugriska språk möjlighet att arbeta eller få undervisningspraktik vid utländska universitet.

Viktiga samarbetspartner för CIMO i stödet till undervisning i finska språket och kulturen är också Finlands ambassader och kulturinstitut, informationscentret för finländsk litteratur FILI, M. A. Castrén-sällskapet, Fulbright Center och Nordkurs-samarbetsnämnden.

Tjänster och samarbete som CIMO erbjuder

För utländska universitet

lärare
finansiellt stöd
personer som bistår i undervisningen
studiematerial
möten och utbildning
elektroniska tjänster

För utländska studerande

språkkurser
praktikprogram
stipendieprogram

För utländska forskarstuderande och forskare

stipendieprogram

För finländska universitet

utländska stipendiater
arrangerande av språkkurser

För finländska studerande

praktik och arbete som lärare

För finländska lärare och forskare

som lärare till ett utländskt universitet

För finländska arbetsgivare

utländska praktikanter