Bild: Satu Haavisto

Den nya programperioden 2021–2027

Den sjuåriga programperioden för Europeiska unionens aktuella program inleddes 2014 och upphör i slutet av 2020. I början av 2021 inleds en ny programperiod som fortsätter till slutet av 2027.

Den nya programperioden innebär ändringar i de EU-program och verksamheter som administreras av Utbildningsstyrelsen.

Från Erasmus+-programmet till Erasmus-programmet

Europeiska kommissionen föreslår en budget på 30 miljarder euro för det nya programmet. Detta innebär att budgeten fördubblas jämfört med det nuvarande Erasmus+-programmet. Enligt förslaget tas plustecknet bort från namnet och det nya programmet kallas Erasmus-programmet.

I övrigt är kontinuitet centralt i förslaget. I likhet med det nuvarande Erasmus+-programmet ska det nya programmet omfatta alla utbildningssektorer, ungdomsområdet och idrottssektorerna. Likaså ska även programmets struktur bevaras, men delas i tre så kallade nyckelfunktioner (Key Action):

 • mobilitet i utbildningssyfte
 • samarbetsprojekt
 • stöd för utveckling av gemensamma verksamhetsprinciper.

Nytt i förslaget är

 • elevmobilitet i skolorna samt mobilitet för idrottstränare och personal
 • att samarbetet med länder utanför Europa skulle utvidgas att förutom högskoleutbildning och ungdomssektorn även gälla yrkesutbildningen
 • partnerskap inom spetskompetens som ska bestå av europeiska universitet och center för yrkesinriktad spetskompetens
 • att olika initiativ som går under Erasmus-namnet (till exempel Erasmus för företagare) ska omfattas av det nya programmet
 • möjligheten att genom specialåtgärder svara mot utmaningar man möter under programperioden, som till exempel flyktingkrisen under den nuvarande programperioden
 • att initiativet DiscoverEU i fortsättningen ska erbjuda 18-åringar möjligheten att bekanta sig med andra europeiska länder och deras kulturer. Syftet med initiativet är att hjälpa ungdomar att öka sin förståelse för mångfalden i Europa och vidga deras världsbild
 • Det nya programmet ska i större omfattning även lyfta fram utnyttjandet av virtuellt samarbete i fråga om utlandsperioder och samarbetsprojekt. I det nya programförslaget ingår däremot inte försöket med studielån som är med i det nuvarande programförslaget.

Den europeiska volontärtjänsten ska fortsätta under programmet Europeiska solidaritetskåren.

Beredningsskeden för det nya programmet

 • 2017 Mellanutvärderingarna av det nuvarande Erasmus+-programmet gav rekommendationer för planering av det nya programmet. Läs Finlands mellanutvärdering och Europeiska kommissionens mellanutvärdering.
 • 2.5.2018 Kommissionen gav ut sitt förslag till EU:s budget 2021–2027. Kommissionens meddelande. Se dokumenten.
 • 29.5.2018 Kommissionen gav ut sitt förslag till ett nytt Erasmus-program. Förslaget bestod av två dokument, ”Draft Regulation”, och ”Staff Working Document” med en mer detaljerad beskrivning av programmet. Läs Europeiska kommissionens meddelande
 • 7.6.2018 Undervisnings- och kulturministeriet ordnade i samarbete med Utbildningsstyrelsen ett samråd om det nya programmet. Se samrådets program och Mikko Nupponens presentation
 • 13.6.2018 Kommissionen gav mer information på mötet för Erasmus+-programmets nationella byråer. Målet är 12 miljoner deltagare 2021–2027: 3,1 miljoner högskolestuderande, 2 miljoner skolelever, 1,8 miljoner yrkesstuderande och 3,6 miljoner via ungdomsarbete och DiscoverEU. Lärar- och personalmobiliteten ska uppgå till totalt 2 miljoner.
 • 5.7.2018 Medlemsstaterna inledde behandlingen av programförslaget i utbildningskommittén.
 • Före slutet av 2018 (uppskattning) Medlemsstaterna når samförstånd om programförslagets innehåll.
 • Före slutet av 2019 (uppskattning) Medlemsstaterna och parlamentet når samförstånd om programmet (s.k. trilog).
 • 1.1.2021 Det nya Erasmus-programmet inleds