Material från evanemang

På den här sidan hittar du material från evenemang som Utbildningsstyrelse ordnat för programmet Erasmus+ för högre utbildning. Evenemang som berör Erasmus+ mobilitet:

Möte för högskolornas Erasmus+ koordinatorer i europeisk mobilitet (på finska/26.4.2017):

Ajankohtaista Opetushallituksesta ja Erasmus+ ohjelmasta, 26.4.2017

Uutta osaamista pk-yrityksille -hanke, 26.4.2017

KA103 Erasmus+ -liikkuvuuden hallinnointi, 26.4.2017

KA103 Liikkuvuuden loppuraporttien palaute, 26.4.2017

EU Participant report feedback 2015-16, 26.4.2017

Best practise -puheenvuoro Hanken, 26.4.2017

Erasmus+ liikkuvuuden kehittämisryhmä, 26.4.2017

Webinar for Erasmus+ OLS for refugees, 24.5.2016

Webinar för mellanrapportering i global mobilitet och Mobility Tool+, 13.5.2016 (på finska)

Videoupptagning av webinar 13.5.2016

Möte för mobilitetskoordinatorer i Erasmus+ högre utbildning, 17.3.2016 (på finska)

Möte för mobilitetskoordinatorer i Erasmus+ högre utbildning; global mobilitet, 27.10.2015 (på finska)

Webinar för slutrapportering av Erasmus+ europeisk mobilitet (KA103) 2014-15, 6.10.2015 (pdf/på finska/uppdaterad version 3.11.15)

Webinar för ABC i Erasmus+ mobilitet, 11.6.2015 (på finska)

Webinar för Mobility Tool, 2.6.2015 (på finska)

Evenemang som berör andra Erasmus+ funktioner

Erasmus Mundus Joint Master Degrees EMJMD, Guidance for Applicants, Webinar 5.12.2018

Erasmus+ europeiska högskolor, Birgitta Vuorinen/Undervisnings- och kulturministeriet, 29.11.2018

Erasmus+ europeiska högskolor, Anne Siltala/Utbildningsstyrelsen, 29.11.2018, uppdaterad 18.12.2018

Erasmus Mundus Joint Master Degrees EMJMD, Guidance for Applicants, Webinar 19.12.2017

Erasmus+ for Higher Education: Strategic partnerships, Knowledge Alliances, Jean Monnet Webinar 5.12.2017

Erasmus+ Capacity Building in the field of Higher Education, CBHE, Webinar 24.11.2017

Erasmus Mundus Joint Master Degrees - Information Day, 2.12.2016

Capacity Building for Higher Education - Information Day for Applicants 1.12.2016