Studielån

Programmet Erasmus+ kommer att innehålla ett garantisystem för studielån för att avlägga magisterexamen i ett annat programland. Exempelvis kan en finländsk studerande ansöka om lån för att betala magisterstudier i Sverige. Lånet uppgår till 12 000 euro för en 1-årig examen och 18 000 euro för en 2-årig examen.

Arrangemanget påverkar inte studiestödssystemet i Finland.

Investeringsbanken har öppnat en utlysning för finska banker i februari 2015. Europeiska kommissionen ska publicera en lista på sina hemsidor på de banker som har godkänts med i lånegarantisystemet.

Europeiska investeringsbanken och spanska MicroBank har signerat det första avtalet i Erasmus+ garantisystemet för studielån.

Mer information om Erasmus+ studielån finns på MicroBankens webbsidor.
Dessa Erasmus+ studielån på magisternivå är avsedda för spanska studenter för studier i andra EU-länder eller för europeiska studenter som vill studera i Spanien.

Europeiska investeringsbanken och luxemburgiska universitet, University of Luxembourg, har signerat ett avtal i Erasmus+ garantisystemet för studielån. Dessa Erasmus+ studielån på magisternivå är avsedda för europeiska studenter som vill studera i Luxembourg Universitet. Saken gäller fem magisterprogram.

Universitets webbsidor