Twitter

@CIMO_VocEd

Nyhetsbrev om yrkesutbildningen

Beställ nyhetsbrev

Erasmus+_ammatilliselle_koulutukselle

Foto: Satu Haavisto

Erasmus+ för yrkesutbildningen

Erasmus+ för yrkesutbildning är Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för åren 2014–2020. Programmet stöder projekt med målet att utveckla yrkesutbildningen genom europeiskt samarbete.

Internationell yrkeskunskap

Programmet ger studerande möjlighet att skaffa yrkeserfarenhet inom sin bransch utomlands.

Lärare och experter inom yrkesutbildningen kan inom ramen för Erasmus+ utveckla sin sakkunskap och bilda nätverk med europeiska kolleger.