Till deltagarna: Strategiska partnerskapsprojekt

På den här sidan finns samlat alla blanketter och anvisningar som bidragsmottagare inom vuxenutbildningen behöver efter att ansökan har godkänts.

Bilagor till projektavtal (KA2)20142015
2016
2017
2018
Part II General conditions.pdf.pdf.pdf.pdf
Annex III Financial and contractual rules.pdf.pdf.pdf.pdf
Annex IV Applicable rates.pdf .pdf
Hankekoulutukset
Aloituskoulutuksen materiaalit17.9.201417.9.201521.9.2016

Modellblanketter

Rapportering

Kommunikationsanvisningar för projekt

De som genomför projekt med finansiering från Erasmus+ ska informera ändamålsenligt, öppet och synligt om projektet och om det ekonomiska stöd som projektet har fått.


Närmare information:

Kontakta oss