Andra webbplatser om Youthpass

Youthpass-webbplatsen hjälper användaren steg för steg

Youthpass Guide innehåller råd för en process som stöder lärande

Effekter av Youthpass

Youthpass Impact Study

Icke-formellt lärande och Youthpass

Vad är icke-formellt lärande?

Icke-formellt lärande, lärande utanför skolan, inofficiellt, nonformellt och ovanligt lärande – kärt barn har många namn. Alla de här termerna syftar på den av typen av lärande som programmet Youth in Action har skapats att stödja. Icke-formellt lärande är målinriktat lärande som sker utanför skolundervisningen och som använder icke-formella metoder.

Icke-formellt lärande sker bland annat inom ungdomsarbete, organisationer, olika ledda hobbyer och givetvis inom internationella aktiviteter. I den här typen av lärande betonas att ens kompetens (competence) ska förbättras snarare än att man bara ska tillägna sig vissa kunskaper. Förutom av kunskaper anses kompetensen bestå av åtminstone färdigheter och attityder, men också av nätverk och värderingar.

Youthpass hjälper att identifiera lärande

Webbverktyget Youthpass har utvecklats för att identifiera och erkänna det lärande som sker inom ramen för Youth in Action-programmets projekt. I bästa fall är Youthpass en process som spänner över hela projektet och innebär att ungdomarna som deltar i projektet med projektledarens stöd bedömer hur deras egen kompetens har utvecklats. I en bra utvärdering av lärandet har dialogen mellan den unga och ledaren en central roll.

I Youthpass-processen utvärderas lärandet på nyckelkompetensområden för livslångt lärande.

Det finns åtta kompetensområden:

  • Kommunikation på modersmålet
  • Kommunikation på främmande språk
  • Matematiska kunskaper och grundkunskaper inom naturvetenskaper och teknik
  • Digitala färdigheter
  • Kunskaper i lärande (Learning to Learn)
  • Sociala färdigheter och medborgarfärdigheter
  • Initiativförmåga, kunskaper i företagande
  • Kulturella uttrycksformer

Det är bäst att sätta sig in i kompetensområdena innan man börjar planera ett projekt så att man kan förutse läranderesultaten. Ju mer ungdomarna får delta i att genomföra projektet, desto mer lärandeerfarenheter får de. Utifrån projektets aktivitetsprogram kan man diskutera vad ungdomarna kan lära sig genom övningar eller arbetsuppgifter. De unga är kanske själva intresserade av att utveckla en viss kompetens och då är det lättare att planera aktiviteterna så att de stöder lärandet.

Youthpass i praktiken – ett intyg som ni gör själva

Efter avslutat projekt får de unga deltagarna ett Youthpass-intyg där det som de har lärt sig antecknas. När ungdomarna går igenom utvärderingsprocessen lär de sig att bättre analysera sin egen kompetens och att beskriva den exempelvis i anställningsintervjuer.

Organisationens representant gör själv Youthpass-intygen. Organisationen som arrangerar projektet skapar en användarprofil på Youthpass-webbplatsen och fyller i uppgifterna om projektet enligt projektnumret som finns exempelvis på avtalet. Under varje projekt skapas ett Youthpass för de ungdomar som vill ha ett intyg.

Användarrättigheterna till Youthpass-sidan kan också ges till projektpartner så att man kan fördela lärandesamtalen och införande av uppgifter mellan partnerna. Youthpass-sidorna finns på många olika språk, medräknat svenska.

Till slut skrivs intygen ut och undertecknas – och intyget är klart och officiellt.

Andra webbplatser om Youthpass

Youthpass-webbplatsen hjälper användaren steg för steg

Youthpass Guide innehåller råd för en process som stöder lärande