Europeiska ungdomsveckan – Demokratin och jag

#Youthweek #DemocracyandMe

Våren 2019 är en supervår för traditionell påverkan, representativ demokrati. I Finland är det riksdagsval 14 april 2019 och i EU val till Europaparlamentet i slutet av maj, med valdag i Finland 26 maj 2019.

Därför bär också Europeiska ungdomsveckan (29.4–5.5.2019) namnet Demokratin och jag. Utöver val utforskas och lyfts det under veckan fram olika former och kanaler för påverkan. Målet är att visa hur olika former av demokrati och påverkan kan genomföras inom organisations-, volontär- och ungdomsarbete.

Vi vill fortsätta det goda samarbetet med olika organisationer för att genomföra lokala och regionala evenemang i Finland under Ungdomsveckan med finansiering från undervisnings- och kulturministeriet. Därför letar vi nu efter samarbetspartners för Ungdomsveckan.

Vad har ni påverkat eller vill påverka som grupp? Kanske påverkar ni med hjälp av konst eller i sociala medier? Har ni genomfört projekt inom Erasmus+ Youth in Action och Europeiska solidaritetskåren med demokrati som tema och vill berätta om dem för andra? Evenemangen under ungdomsveckan kan vara till exempel seminarier, workshoppar, mässevenemang, flashmobbar, podcastar eller annat som passar för målgruppen, eller ett kommunikationsevent på sociala medier.

Partnerskap för samarbete:

Evenemanget ska genomföras under perioden 29 april–5 maj 2019. Med goda motiveringar kan det också arrangeras i samband med Europadagen 9 maj.

  • Samarbetspartnerna genomför ett eller flera evenemang med ungdomar utanför skoltid.
  • Evenemangets arrangör ansvarar för att teckna nödvändiga försäkringar.
  • I evenemangets marknadsföring och genomförande ska det framgå att programmet Erasmus+ finansierar evenemanget och framför allt att det är ett evenemang inom Europeiska ungdomsveckan. I år ligger speciellt fokus på sociala medier. Veckans hashtaggar är #DemocracyandME #Youthweek
  • Det går att ansöka bidrag på högst 1 000 euro för att arrangera ett evenemang.
  • Evenemangen publiceras på Europeiska ungdomsportalen.
  • Som samarbetspartner ska arrangören göra en kort presentation av evenemanget på engelska för publicering. Den ska innehålla så detaljerad information som möjligt om deltagarantal och samarbetspartner. Utbildningsstyrelsen får fulla rättigheter till att använda presentationen och dess bildmaterial.
  • Bidragets användning ska rapporteras senast 30 juni 2019. Verifikat över utgifterna ska bifogas till den ekonomiska rapporten. Utbildningsstyrelsen ersätter de verifierade utgifterna efter att rapporten lämnats in.

Ansökan och närmare information

  • Via länken nedan kan ni skicka in ert eget förslag till evenemangets innehåll. Det går att anmäla sig till att delta i Europeiska ungdomsveckan också fastän evenemanget inte medför några kostnader. Då ingår evenemanget i Europeiska ungdomsveckan och de korta presentationerna av evenemanget publiceras på ungdomsveckans webbplats i Europeiska ungdomsportalen www.youthweek.eu

Anmälan är öppen till och med 15 mars 2019 på adressen:

https://www.webropolsurveys.com/S/DF825EF5B2FBFF1C.par

Bakgrund

Europeiska ungdomsveckan har arrangerats sedan 2003. Förra gången, 2017, omfattade veckan mer än tusen evenemang som över 112 000 ungdomar och personer som arbetar med ungdomar deltog i runt om i Europa. Under ungdomsveckan får frågor som berör barn och unga synlighet inte bara på lokala evenemang, utan också i Bryssel där veckans huvudarrangemang går av stapeln. Huvudevenemanget arrangeras i år 29–30 april och det samlar 800 unga och ungdomsarbetare till Bryssel. Evenemangets värd är kommissionär TiborNavracsics som ansvarar för utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott.

Veckans hashtaggar är #Youthweek #DemocracyandMe .

Närmare information