Vad är Mobility Tool+?

Mobility Tool+ (MT+)är en elektronisk plattform där man gör rapporteringen av mobilitetsprojekten (KA1) och projekten för dialog mellan ungdomar och beslutsfattare (KA3) inom Erasmus+ Youth in Action.

Mobility Tool+ är ett system där kontaktpersonen som uppgetts i ansökan loggar in för att rapportera över projektet.

För att logga in måste man ha ECAS-användarnamn. Användarnamnet är personligt, det vill säga att alla skapar sitt eget användarnamn. Om kontaktpersonen vill ge partnerorganisationernas kontaktpersoner rätt att fylla i rapporten, kan man lägga till rapporteringsrättigheter för dem.

Adressen till Mobility Tool+

Man loggar in i Mobility Tool på adressen https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility/

Mobility Tool+ anvisningar

Mobility Tool+ används för att rapportera

  • Genomförda mobilitetsperioder: deltagarantal, målland, längd, tidpunkt
  • Ekonomisk information: använt bidrag
  • Genomförande, resultat och effekter: bl.a. om de uppställda målen uppnåddes, vilka effekterna var för de olika projektparterna, vilka resultat projektet producerade

Så här fungerar Mobility Tool+

CIMO överför uppgifterna för ert godkända projekt till Mobility Tool. Därefter kan projektets kontaktperson fylla i information om deltagarna vid punkten ”Mobilities”. Det går också då att fylla i budgetinformation.

Både slutrapporten (Beneficiary Report) och deltagarnas rapporter (Participant Report/EU Survey) görs i MT+. Deltagarnas rapporter gäller EVS-volontärer och inom ungdomsutbyte rapporten som ledaren i varje land sammanställer.
Projektets kontaktperson skriver in kontaktuppgifterna för ungdomarna/gruppledarna i systemet vid punkten ”Mobilities” och de får då per e-post inbjudan att fylla i sin rapport i systemet.

När såväl slutrapporten som deltagarnas rapporter är klara och ekonomidelen ifylld, bifogar kontaktpersonen deltagarlistan och verifikaten enligt finaniseringsreglerna till systemet. Verifikat bifogas bara för särskilda kostnader och specialbidrag.

Rapportering av deltagare

Närmare information

Per e-post på adressen nuoriso@oph.fi.

Skriv MT+ och projektnumret som ämne.