Språkstudier

Inom långvariga volontärtjänst (2–12 mån.) ska volontären ges möjlighet att bekanta sig med mållandets språk och kultur.

För språkstudier beviljas språkbidrag. Under sin volontärperiod studerar volontären i huvudsak ett av det mottagande landets officiella språk, exempelvis i Finland finska eller svenska.

Bidrag ansöks för både utresande och inkommande volontärer och för studier av bara ett språk för var och en.

Språkbidrag Språk som studeras Kommentarer
1.full OLS-användarrätt:
LA+LC

engelska, franska, holländska, italienska, spanska och tyska

beviljas inte språkbidrag (150 €/person)

2.OLS-användarrätt:
LA + språkbidrag (150 €/person)

bulgariska, danska, estniska, finska, grekiska, iriska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, svenska, tjeckiska och ungerska

helt oanvänt språkbidrag (150 €/person) kan bytas mot en OLS-språkkurs (LC), om volontären utifrån språkbedömning (LA) behöver språkstudier på nybörjarnivå (A1), i tjeckiska på nivåer A1–A2 eller i portugisiska undervisning på nivåerna A1–B2

3.språkbidrag (150 €/person) alla övriga språk

beviljas för språk som inte ingår i OLS

LA = språkbedömning (Linguistic Assessment)
LC = webbspråkkurs (Language Course)

För volontärer som kommer till Finland ansöks språkbidrag enligt alternativ 2.

Språkstudieformer

1.OLS (Online Linguistic Support)

OLS är ett webbverktyg avsett för självständig bedömning av språkkunskaper och självstudier i språket. Volontärerna testar sina egna språkkunskaper på webben före volontärperiodens början. De kan om de vill studera språket i webbtjänsten på den nivå som definierats enligt testresultatet. Vid volontärperiodens slut tar volontärerna ett nytt test för att bedöma sina språkkunskaper. Om volontärerna vill kan de lägga till sina språktestresultat och språkkursen i sitt Youthpass.

Referensramen för språkbedömningen och kurserna är de europeiska CEFR-kunskapsnivåerna A1 (Basic User) – C2 (Proficient User).

OLS-språken

Det finns totalt 24 språk i OLS.

 • engelska, franska, holländska, italienska, spanska och tyska (språkbedömning och kurs på nivåer A1–C1)
 • portugisiska (språkbedömning och kurs på nivåer A1–B2)
 • tjeckiska (språkbedömning och kurs på nivåer A1–A2)
 • bulgariska, danska, estniska, finska, grekiska, iriska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, polska, rumänska, slovakiska, slovenska, svenska och ungerska (språkbedömning och kurser på nivå A1)

OLS-webbverktygets innehåll

OLS-verkkotyökalu Mitä se sisältää?

OLS-språkbedömning
(Linguistic Assessment, LA)

 • volontären tar ett test på webben före volontärperioden och ett nytt test vid periodens slut
 • testet omfattar läs- och hörförståelse

OLS-webbspråkkurs
(Language Course, LC)

 • CEFR-nivåer som erbjuds:
 • A1 – C1: engelska, franska, holländska, italienska, spanska och tyska
 • A1 – B2: portugisiska
 • A1 – A2: tjeckiska
 • A1: bulgariska, danska, estniska, finska, grekiska, iriska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, polska, rumänska, slovakiska, slovenska, svenska och ungerska


2.
Språkbidrag

Språkbidrag (150 €/person) beviljas i två fall:

 • När volontären studerar ett av följande OLS-språk: bulgariska, danska, estniska, finska, grekiska, iriska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, svenska, tjeckiska och ungerska
 • När språket som studeras inte alls ingår i OLS

Helt oanvänt språkbidrag (150 €/person) kan bytas mot en OLS-språkkurs (LC), om volontären utifrån språkbedömning (LA) behöver språkstudier på nybörjarnivå (A1) eller i tjeckiska på nivåer A1–A2 och i portugisiska undervisning på nivåerna A1–B2.

När språkbidrag beviljas avtalar projektorganisationerna sinsemellan om de praktiska arrangemangen för språkstudierna.

Närmare information