EVS20v_tytto_ja_poika_M_fernandez547x262.jpg

Volontärtjänsten

EU-finansierade volontärarbetet kommer att bli ett eget program, Europeiska solidaritetskåren, från 10.08.2018. Läs mer: Europeiska solidaritetskåren.

Stödd internationell inlärningserfarenhet

Volontärtjänsten erbjuder 17–30-åriga ungdomar möjlighet att delta i internationellt volontärarbete i 2–12 månader i och utanför Europa. Det finns inga examens- eller språkkunskapskrav för att delta i programmet. Det kostar inget att delta i volontärtjänsten, och Erasmus+-programmets bidrag täcker de väsentliga kostnaderna som deltagandet medför.

Volontärtjänsten lämpar sig i synnerhet för sådana ungdomar som inte har en studie- eller arbetsplats eller klara framtidsplaner, men som har motivation för volontärarbete och att bekanta sig med nya kulturer.

Målet är att volontärtjänsten ska vara en meningsfull inlärningserfarenhet, under vilken den ungas tillväxt och interkulturella erfarenhet stöds utifrån ungdomsarbetets utgångspunkter. Volontärerna planerar, följer upp och utvärderar sitt lärande tillsammans med en mentor. Med hjälp av Youthpass-intyget beskrivs inlärningsresultat som nåtts under volontärtjänsten.

Den unga kan själv börja söka en volontärtjänstplats:

 • genom att registrera sig i Europeiska solidaritetskåren
 • genom att söka en avsändande organisation i databasen för ackrediterade organisationer
 • genom att söka lediga volontärtjänstplatser i databasen för volontärarbetsmöjligheter

Organisationerna gör projektet

Även om ungdomar som utför internationellt volontärarbete finns i centrum för volontärtjänsten, byggs volontärtjänsten upp på samarbete mellan organisationer. I ett projekt medverkar alltid minst tre parter: den organisation som sänder volontären, den frivilliga unga personen och den organisation som tar emot volontären. Den samordnande organisationen samordnar projekthelheten och ansöker om bidrag.

Organisationernas roller, ansvar och uppgifter bestäms i volontärtjänsten stadga (Erasmus+ Volunteering Charter). Volontärtjänstprojekten ska följa stadgan.

Organisationer uppmuntras att använda volontärtjänsterna särskilt som ett redskap för social förstärkning för att förbättra ungdomarnas livsfärdigheter och förebygga marginalisering.

Internationalisering på hemmaplan och nya färdigheter

Att sända och ta emot frivilliga unga påverkar organisationer och gemenskaper i deras influensområde på många olika sätt. Att ta emot en volontär berikar den lokala gemenskapen och möjliggör internationalisering på hemmaplan. När volontärerna och lokalbefolkningen verkar tillsammans, byter de erfarenheter, lär sig nya färdigheter och utvidgar sin världsbild.

Volontärer kan tas emot av många slags allmännyttiga organisationer, som kommunala aktörer, organisationer, församlingar och sociala företag. Organisationerna kan gå med i volontärtjänsten via ackreditering. Volontärtjänsten kan utföras individuellt eller i grupp. Volontärernas arbete ska utföras i icke-vinstbringande syfte. Lämpliga uppgifter finns bl.a. inom

 • ungdomsarbete
 • kultur eller kulturarv
 • hobbyverksamhet för unga, t.ex. idrottsföreningar
 • medborgarorganisationer, som natur- eller djurskydd
 • minoriteter och specialgrupper

Det väsentliga är att arbetet erbjuder tillräckligt med saker att lära sig och mångsidiga uppgifter, från rutiner till volontärernas egna projekt.

För volontärtjänst lämpar sig inte:

 • arbete på läroanstalter i uppgifter som stöder genomförandet av läroplanen
 • uppgifter som normalt sköts av avlönad personal
 • uppgift där man ansvarar för andra människor
 • farliga uppgifter

Kompletterande verksamhet och samarbetspartnerskap ger effekt!

I ett volontärtjänstprojekt kan också ingå nationella eller internationella kompletterande verksamheter (complementary activities). Dessa bör bidra till att uppnå målet för projektet och/eller förstärka effekten av volontärtjänsten. Målet för den kompletterande verksamheten kan också vara att kommunicera volontärtjänstens betydelse med olika intressentgrupper. Kompletterande verksamhet kan vara till exempel evenemang, utbildningar eller något slags material.

Även icke-ackrediterade organisationer (associated partner) kan delta i ett projekt i rollen som samarbetspartner. Samarbetspartnernas uppgift i ett projekt är att hjälpa till med att föra någon viss uppgift framåt och/eller sprida information. Samarbetspartnern kan vara en aktör inom den offentliga eller privata sektorn.
En samarbetspartner kan inte vara en avsändande eller mottagande organisation i projektet. De får inte heller finansiering från projektet.