Administration och rapportering

Alla förmånstagare administrerar och rapporterar sina avslutade Erasmus+-projekt inom ungdomssektorn på nätet med hjälp av verktyget Mobility Tool+ (MT+). På nätet rapporteras följande helheter:

 • genomförda aktivitetsperioder (”List Mobilities”): deltagarnas uppgifter, målländer, längder, tidpunkter

 • ekonomiska uppgifter: använt bidrag

 • genomförande, resultat och effekter: bl.a. bedömning av hur väl de uppsatta målen uppnåddes, projektets effekter för olika parter, projektets resultat

Video om användningen av Mobility Tool+ (5 min)

Adressen till Mobility Tool+

Guider för Mobility Tool+

Så här fungerar Mobility Tool+

1. Den nationella kontoren överför uppgifterna om ett godkänt projekt till Mobility Tool efter att avtalet har undertecknats.Projektets kontaktperson får ett automatiskt e-postmeddelande med en länk till inloggningen i Mobility Tool+.

 • Obs! Om meddelandet inte kommer, kontrollera skräppostlådan.

2. Projektets kontaktperson loggar in i MT+-systemet med sitt ECAS-användarnamn (se ansökningsskedet). Kontaktpersonen fyller i deltagarnas uppgifter (”List Mobilities”) och MT+ beräknar automatiskt ”Budget”-delen. *

3. Efter aktivitetsperiodens slut får EVS-volontärerna/gruppledarna/utbildningsdeltagarna till den e-postadress som angetts vid ”List Mobilities” en automatisk inbjudan att fylla i en enkät (EU Participant Survey).

 • Obs! I ungdomsutbyten fyller gruppledaren från respektive land i enkäten för hela gruppen.

4. Kontaktpersonen skapar slutrapporten (“Generate beneficiary report”).

5. Kontaktpersonen gör klar slutrapporten och kontrollerar ekonomidelen (exceptional costs och/eller special needs support). Därefter bifogas till systemet:

 • undertecknade deltagarlistor (APV och aktivitetsperioderna)
 • aktivitetsperiodens program (ungdomsutbyte, utbildning)
 • ett exempel av volontärens arbetsvecka (EVS)
 • verifikat över följande:
  • särskilda kostnader (exceptional costs) och/eller
  • tilläggsbidrag för deltagare med särskilda behov (special needs support)
 • undertecknad försäkran på heder och samvete (declaration of honour)
 • bilagor om synlighet i media (t.ex. tidningsklipp)

Storleken på bilagorna är begränsad. Om alla bilagor inte ryms med, skicka dem per e-post till adressen yiasopimus@oph.fi. Ange projektets namn och nummer.

Så här loggar du in i MT+

https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility/

Kontaktpersonen som uppgetts i ansökan skapar ett personligt ECAS-användarnamn.

Inloggning i ECAS (pdf; på finska)

För att skapa användarnamnet ska kontaktpersonen använda samma e-postadress som uppgetts i ansökan.

På webbplatsen kan kontaktpersonen lägga till rapporteringsrättigheter för andra personer inom organisationen (t.ex. en annan person som sköter rapporteringen).

Ytterligare information

Frågor om MT+: nuoriso@oph.fi

Skriv MT+ och projektnumret som ämne.