E+_nuorisotoimelle_KA1.jpg

Foto: Heidi Jyrkkä / Youth in Action -ungdomsutbyte Take a Pic / Ihminen ja kamera -gruppen, 08/2013.

Programområde 1: Mobilitet

Inom ungdomssektorn finansierar Erasmus+-programmets Programområde 1 mobilitetsprojekt som omfattar ungdomsutbyten och Europeisk volontärtjänst (EVS) eller utbildning och nätverkande för ungdomsarbetare.

En enskild ungdom eller ungdomsarbetare kan inte ansöka bidrag från programmet, utan sökande är alltid en organisation, förening eller grupp, till exempel

  • ungdomsorganisation eller ungdomsförening
  • offentligt organ, som kommunalt fritidsväsende eller landskapsförbund
  • informell ungdomsgrupp
  • samhälleligt företag eller företag som bär samhällsansvar.

Mera information