Hallå kyrkan, lyssna på ungdomarna!

Beslutsfattarna inom Finlands evangelisk-lutherska kyrka måste i alla sina beslut ta hänsyn till hur de påverkar personer under 18 år och därmed har evalueringen av inverkan på barn blivit en del av församlingarnas beslutsfattande. I det förra valet fick kyrkomötet två delegater under 30 år.

Ett utmärkt exempel på hur kyrkan tar hänsyn till ungdomar var också evenemanget "Samråd med ungdomar under kyrkomötet" som 2013 ingick i det officiella programmet för kyrkomötet, det vill säga kyrkans högsta beslutande organ. Det tvåspråkiga evenemanget var det första Youth in Action-projektet som det riksomfattande lutherska ungdomscentret i Finland, Nuorten Keskus, har deltagit i. Projektet har uppmärksammats också utanför kyrkan, för det är en av fem kandidater för utmärkelsen som Europeiska ungdomsveckan 2015 delar ut.

Nuorten Keskus koordinerar projektet, men centret har många samarbetspartner i det, till exempel Kirnu-organisationerna (Nuorten Keskus, Finska Missionssällskapet, Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus – PTK ry och Seurakuntien Lapsityön Keskus) och påverkansgruppen NAVI för unga vuxna. Initiativet till projektidén kom från såväl Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet som Kirnu-organisationerna.

Kyrkomötesdelegaterna svarade på kvistiga frågor

Enligt ungdomarnas önskemål arrangerades evenemanget för samråd med ungdomar under kyrkomötet i en miljö som de känner väl, på lägercentret. Projektsekreteraren Annika Koivula berättar att de unga hade önskat att evenemanget skulle ha en ungdomlig stil och reflektera deras egen verksamhet. ”Ungdomarna ville att programmet skulle innehålla element som är bekanta för dem: musik, gemensamma spel och lekar samt en kvällsandakt.” Ungdomarna och kyrkomötesdelegaterna diskuterade teman som de unga hade valt i förväg, bland annat kyrkans image, religionsundervisningen, unga och diakoni.

En viktig del av evenemanget och hela projektet var videon De ungas röst där barn och ungdomar från olika håll i Finland berättar om sina önskemål när det gäller kyrkan och församlingarna och om vad som fungerar och inte fungerar i den egna församlingen. Videon skickades till alla över 400 församlingar i Finland som en del av projektet.

På videon frågar ungdomarna bland annat varför kyrkan har ett så stelt system för beslutsfattande, varför kyrkan inte brändar sig bättre och lyfter fram att kyrkan också handlar om annat än hårda bänkar och psalmsång. Mötesdelegaterna och ungdomarna diskuterade dessa saker på evenemanget. Därtill dryftade de utifrån videon om barnens önskemål om djur, lekhörnor, påskäggsjakt och caféer kan vara kyrkans framtid eller om det i kyrkan kunde arrangeras fler dance-, gospel- och dramamässor enligt ungdomarnas förslag.

Samtalet kring videon var en av evenemangets fyra "kontroller”. De övriga kontrollerna handlade bland annat om att med hjälp av en frågesport få inblick i ungas liv och ord som de använder. De fiktiva figurerna fågeln Naakka och kyrkråttan Rouskis, som bor i Åbo domkyrka, kom med hälsningar till mötesdelegaterna som samlats in från barn i förväg.

Konkreta verktyg för att höra ungdomar

Såväl ärkebiskop Kari Mäkinen som de övriga kyrkomötesdelegaterna var mer än nöjda med evenemanget och glada över åsikterna som de unga kom fram med. De önskade att ett motsvarande evenemang arrangeras igen under det följande kyrkomötets fyraårsperiod. Vissa av delegaterna ville anordna ett likadant evenemang i sin egen församling. Koivula berättar att exempelvis metoden med kontroller säkert har gett konkreta verktyg för hur man kan höra ungdomars åsikter. ”Det ger möjlighet att samtala med dem och delta i ungdomarnas verklighet och aktiviteter.”

För Kajsa Karlsson, en av ungdomarna som deltog i evenemanget, betydde det mycket att delta i evenemanget och hon tror att projektet fick kyrkan att fundera över hur viktigt det är att lyssna till barn och ungdomar, vilket kommer att påverka beslutsfattandet i framtiden. På evenemanget fick ungdomarna också nya idéer av varandra. ”Vi utbytte massor av idéer och insåg hur olika saker och ting görs på olika håll i landet”, säger Karlsson.

”Det viktigaste i hela projektet var att mötesdelegaterna och ungdomarna upplevde situationen tillsammans. Det var också viktigt att evenemanget arrangerades som en del av kyrkomötets officiella program, för det gav det en annan vikt”, säger Koivula.

Evenemanget ”Samråd med ungdomar under kyrkomötet” ägde rum den 16–17 maj 2013 som en del av kyrkomötet i Åbo. I evenemanget deltog förutom över 80 kyrkomötesdelegater 30 ungdomar i åldern 15–17 år från olika håll i Finland. Samrådet med ungdomar under kyrkomötet var ett projekt inom Youth in Action i Europeiska unionens program Erasmus+.

Text: Johanna Järviranta
Bild: Emilia Mänttäri