Se också

Programområde 3 för ungdomssektorn

Eurodesk

Euroguidance


Andra webbplatser

Europass

ECVET (Undervisnings- och kulturministeriet)

Programområde 3: Bidrag för politisk reform

Syftet med programområdet är att bidra till att målen i det europeiska utbildningssamarbetet och ungdomsstrategin uppnås. Utöver myndighetssamarbete, nätverk och olika europeiska instrument finansieras exempelvis omfattande utvecklingsprojekt samt dialog mellan ungdomar och beslutsfattare.

Målet med omfattande utvecklingsprojekt är att ta fram nya typer av verksamhetsmodeller eller förbereda genomförandet av sådana. Genomförandeorganet publicerar årligen separata inbjudningar att lämna förslag, av vilka en del riktar sig till myndigheter och en del är öppna också för aktörer inom specifika sektorer.

Europeiska politiska experiment (policy experimentations) riktar sig till myndigheter på hög nivå som ministerier, vilka kan delegera projektets genomförande till andra lämpliga instanser, exempelvis högskolor.

Samarbetsprojekt som siktar på innovativ politisk reform (forward looking cooperation projects) är öppna för olika aktörer. För dem publiceras specialutlysningar.

På kommissionens webbplats kan du se bland annat vilka projekt om integration av invandrare i utbildning, arbetsliv och samhälle som beviljades finansiering 2016: Key Action 3: Social Inclusion through Education, Training and Youth

Projekten väljs och administreras av Europakommissionens genomförandeorgan Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA). CIMOs sakkunniga ger allmänna anvisningar för ansökan och kan på begäran kommentera projektplaner.