KA103 Europeisk mobilitet/Administration och avtalsbilagor 2016-2017

Guide för högskolor och mobilitetskonsortier 2016-17 (pdf)

Bilagor till finansieringsavtal 2016

Annex I General Conditions

Annex III Financial and Contractual Rules

Annex IV Applicable Rates

Dokument mellan högskola och deltagare (bilaga V)

Student- och praktikantutbyte

Lärar- och personalutbyte

Mall för avtal mellan högskolorna:

Inter-institutional agreement between programme countries

ANDRA BLANKETTER OCH LÄNKAR

Ändringar i avtalskontaktuppgifter

Mobility Tool+

  • Mobility Tool+> https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility/
  • Mobility Tool+ Beneficiary Guide (link till guide finns på första sidan av Mobility Tool+)
  • Mobility Tool+ Data Dictionary (link till Data dictionary finns på första sidan av Mobility Tool+)

RAPPORTERING

Slutrapportering

Anvisningar till slutrapportering av Erasmus+ stöd 2016-2017 (pdf)

Blankett för överföring av Erasmus-stöd (doc)

Videoupptagning av webinar, 2.11.2017/Erasmus+ KA103 Slutrapportering:

Video: ca. 60 min.

Erasmus+ KA103 Slutrapportering (på finska/pdf)

Mellanrapport

MOBILITET UTAN HINDER