Se också

Programländer och partnerländer

Annanstans på nätet

Garantisystemet för studielån
Europeiska kommissionens webbtjänst

E+_korkeakoulutukselle_liikkuvuus.jpg

Foto: Satu Haavisto

Programområde 1: Europeisk mobilitet

Mobilitetsfunktionerna för högre utbildning inom Erasmus+ stöder mobilitet för högskolornas studerande och personal mellan programländerna.

Mobilitetsfunktionerna för högskolor är

  • Studier utomlands
  • Praktik utomlands (studerande och nyutexaminerade)
  • Undervisning utomlands
  • Personalfortbildning utomlands

Därtill kan högskolorna beviljas separat stöd (Organisational support) för mobilitetens administration och stödfunktioner, som att arrangera orienteringskurser för utresande och inkommande eller språkundervisning.

Utbildningsstyrelsen beviljar bidraget till högskolorna

Universiteten och yrkeshögskolorna ansöker finansiering för mobilitetsfunktionerna och deras administration från Utbildningsstyrelsen. Högskolornas studerande, lärare och övriga personal ansöker stipendier av sin egen högskola.

Alla ämnen och utbildningsnivåer deltar

Programmet omfattar alla utbildningsområden och examensnivåer inom högre utbildning. Mobiliteten mellan finländska och utländska högskolor, med undantag av personalutbildning, utgår från högskolornas bilaterala avtal. I vissa fall kan också företag och andra offentliga och privata organisationer inom arbetslivet samt deras personal delta.

Mobilitetskonsortier kan också arrangera utbyte

Mobiliteten inom Erasmus+ kan också arrangeras av mobilitetskonsortier som består av högskolor och andra organisationer. Mobilitetskonsortiet ansöker om akkreditering dvs. Mobility Consortium Certificate från det nationella programkontoret. Mobility Consortium Certificate är en förutsättning för att bidrag ska kunna beviljas. När konsortiet har beviljats Certificate, kan det ansöka om mobilitetsbidrag enligt samma principer som enskilda högskolor.

Global mobilitet

Erasmus+ mobiliteten utvidgade vid ansökningsomgången 2015 även till partnerländer utanför Europa.