Programländer och partnerländer i programmet Erasmus+

I programmet Erasmus+ deltar både programländer och partnerländer.

Programländerna är

  • EU:s medlemsländer Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike
  • EU-kandidatländerna Turkiet, Nordmakedonien och Serbien
  • EFTA-länderna Island, Liechtenstein och Norge

Partnerländerna är utomeuropeiska länder vars deltagande bekostas ur EU:s utrikespolitiska instrument. Dessa länder är 150 till antalet. De deltar i vissa delar av programmet. Med stöd från programmet Erasmus+ högre utbildning främjas speciellt kapacitetsuppbyggnad inom högskoleutbildningen i partnerländer.