Gå med i School Education Gateway för att utveckla din karriär med likasinnade utbildare och utbildningsexperter i hela Europa.

Erasmus+_yleissivistavalle_Ohjelman_esittely.jpg

Foto: Satu Haavisto

Presentation av programmet

Erasmus+ för allmänbildande utbildning stöder samarbete och elev- och personalutbyte mellan europeiska skolor. Erasmus+ är Europeiska unionens utbildnings-, ungdoms- och idrottsprogram för åren 2014–2020 och det fortsätter de flesta funktioner inom programmet Comenius från den föregående EU-programperioden.

Centrala aspekter i verksamheten är nyckelfärdigheter, förskolepedagogik, basfärdigheter, förebyggande av skolavhopp, lärare, invandrare och etnisk mångfald.

Aktiviteter som programmet stöder

 • Mobilitet för undervisningspersonalen (Programområde 1)
  Funktionen stöder undervisningspersonalens korta (2 dagar–2 mån.) utlandsperioder för undervisning och utbildning. Aktivitetens mål ska ha ett samband med utbildningspolitiska mål på antingen nationell eller europeisk nivå.
 • Strategiska partnerskapsprojekt (Programområde 2)
  Funktionen stöder europeiskt projektsamarbete inom den allmänbildande sektorn med anknytning till utbildningspolitiska mål på både nationell och europeisk nivå.

Programmets centrala mål

Programmet Erasmus+ förbättrar utbildningens kvalitet och personalens kompetens och stöder utöver internationalisering av den allmänbildande utbildningen även nationell utvecklingsverksamhet.

Skolor, daghem och andra aktörer inom den allmänbildande utbildningen kan genom europeiskt samarbete utveckla innovativa arbetssätt och samarbetsformer. Via programmet kan undervisningspersonalen studera eller undervisa sitt eget ämne utomlands, utveckla sina språkkunskaper, skaffa sig andra internationella färdigheter och skapa nätverk.

Ett projekt ger skolan verkliga metoder för att genomföra målen i läroplanen och i utvecklingsplanen för utbildning och forskning liksom också EU-ländernas gemensamma utbildningsstrategier som har sammanställts i arbetsprogrammen Utbildning 2020 och Europa 2020. Programmet stöder verksamhet i enlighet med läroplanen.

Centralt med tanke på den allmänbildande utbildningen är i synnerhet förskoleverksamhet, utvecklandet av baskunskaper i matematik och naturvetenskaper samt förbättring av läsfärdigheter och förebyggande av skolavhopp.

Vem kan delta?

Erasmus+ för allmänbildande utbildning är avsett för alla organisationer med verksamhet inom den allmänbildande utbildningen, bland annat:

 1. Skolor: daghem, förskolor, grundskolor, gymnasier, specialskolor, läroinrättningar som ger grundutbildning inom konst samt allmänbildande ämnen vid yrkesläroinrättningar på andra stadiet
 2. Lokal och regional förvaltning av allmänbildande utbildning: kommuner, samkommuner för utbildning, regionförvaltningsverk, närings-, trafik- och miljöcentraler
 3. Andra aktörer inom allmänbildande utbildning

Deltagarländer

I programmet Erasmus+ kan programländerna delta, det vill säga:

 • EU-länderna (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike)
 • Norge, Island och Liechtenstein
 • Turkiet och Nordmakedonien