Till sökande

Utbildningssamarbetsprojekt

Asien-programmet finansierar samarbetsprojekt med högskolor i asiatiska områden som anses vara speciellt vigtiga för Finland och som kan variera från år till år. Samarbetsländerna för ansökningsomgången 2019 är Kina, Indien, Indonesien, Malaysia, Singapore, Thailand och Vietnam.

Programmet finansierar projekt som omfattar en eller flera av följande samarbetsformer:

  • Gemensamma studieperioder/kurser
  • Läroplanssamarbete
  • Gemensamma/dubbla examina
  • Arbetslivssamarbete
  • Mobilitet - lärar-, personal-, student- och/eller praktikantutbyte mellan högskolorna

Bidrag är avsett som en startpeng för att kunna inleda lovande eller nya typer av initiativ mellan högskolorna. Finansieringen kan också användas för att bredda befintligt samarbete mellan högskolorna till att omfatta nya ämnen eller verksamhetsformer. Avsikten är inte att stödja preliminära sonderingar såsom förberedande besök.

Ett enskilt projekt kan beviljas högst 50 000 € i bidrag. I val gällande land är det till fördel för projekten att asiatiska partner deltar i projektkostnaderna.

Under ansökningsomgången 2019 beviljas bidragets högsta belopp endast till sådana projekt, där flera finländska högskolor medverkar.

  • Ansökningstiden till programmet går ut torsdag 30.5.2019.

Ansökningsdokument

Ansökan med bilagor (projektplan och deltagarbrev av samarbetspartnerna) ska lämnas in via elektronisk statsunderstödssystemet av Utbildningsstyrelsen.

Ansökningsdokument:

1. Ansökningsmeddelande 2019: Kina, Indien, Indonesien, Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam (pdf)

2. Grunduppgifter om projekt ska fyllas in via Utbildningsstyrelses elektroniska statsunderstödssystemet. Länk till VA-systemet.

3.Projektplan, som ska bifogas till ansökan i elektronisk system

(En mall blankett av frågor i VA-systemet på ansökningsomgång 2018 (pdf))

Asia webinar, 7.3.2019

Presented by Sofia Lähdeniemi, EDUFI

1. Presentation on Asia Programme 2019 (pdf)

2. Application components, Asia Programme Call 2019 (pdf)

3. Online application and state grant system (pdf)

4. Letters of Intent (pdf)

The video of the webinar