CIMOn Youtube-kanavalla on videoita, joilla oppilaitosten edustajat kertovat näkemyksiään kansainvälistymisen tasa-arvosta. Tässä esimerkissä äänessä on rehtori Timo Mäkinen Lauttakylän lukiosta.

Kansainvälisyyttä kaikille!

Kansainvälistymisen tasa-arvo oli yksi CIMOn toiminnan painopisteistä vuonna 2016. Vaikka tasa-arvoa on pyritty viime vuosina edistämään, työn tulokset eivät näy vielä tilastoissa. Esimerkiksi tytöt ja naiset ovat yhä yliedustettuja liikkuvuudessa kaikilla koulutusasteilla. Toisaalta liikkuvuus tasa-arvon mittarina ei riitä, sillä vain osa oppilaista ja opiskelijoista lähtee vaihtoon.

Kansainvälisyyttä kaikille! -hankkeessa tarkastellaan kansainvälisyyden tasa-arvoa erityisesti kotikansainvälistymisen ja asenteiden näkökulmasta.

Hankkeen tavoitteena on:

  • saada kansainvälisyyden tasa-arvo toteutumaan oppilaitoksissa nykyistä paremmin
  • koota ja jakaa oppilaitosten käyttöön hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja kansainvälisyyden tasa-arvon edistämiseksi
  • vaikuttaa nuorten asenteisiin ja lisätä heidän tietoisuuttaan kansainvälisen osaamisen hyödyllisyydestä.

Parhaimmillaan hankkeen tulokset voivat tukea myös maahanmuuttajien kotoutumista.

Kohderyhmänä ovat toisen asteen oppilaitosten henkilökunta ja opiskelijat. Opiskelijoiden osalta erityisenä huomion kohteena ovat miehet ja ammatillisen koulutuksen miesvaltaiset alat. Hankkeen tulosten toivotaan olevan hyödynnettävissä kaikilla koulutussektoreilla.

Lue Anne Siltalan blogikirjoitus teemasta: Kansainvälisyyttä kaikille!

Kansainvälisyysmahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa

CIMO selvitti kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvoa edelliskerran vuonna 2012. Tuolloin tasa-arvoa tarkasteltiin erityisesti liikkuvuuden näkökulmasta. Johtopäätöksenä oli, että vaikka liikkuvuus oli kasvanut huomattavasti kaikilla koulutussektoreilla, ei siihen osallistuminen ollut tasavertaista esimerkiksi sukupuolen, alueen tai sosioekonomisen taustan näkökulmasta.

Selvitysten tuloksena oli joukko suosituksia oppilaitoksille, päättäjille ja CIMOlle johtamisen, viestinnän, tukipalvelujen ja liikkuvuuden hallinnon kehittämiseksi. Oppilaitoksille suunnatut suositukset koottiin Fakta Express -julkaisuun 1/2014: Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa. Miten oppilaitokset voivat edistää sitä?

Tarkastelussa oli mukana koko koulutuskenttä: yleissivistävä ja ammatillinen koulutus, korkeakoulutus sekä aikuiskoulutus. CIMOn koulutusohjelmien osalta tarkastelu rajattiin EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelmaan ja Pohjoismaisiin Nordplus-ohjelmiin.

Hankkeen selvitysraportit:

Lisätietoja:

Anne Siltala

Hanna Isoranta