International Student Barometer -kysely

International Student Barometer (ISB) on eri maiden korkeakouluissa opiskeleville kansainvälisille vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille suunnattu kysely, jota brittiläinen iGraduate on tehnyt vuodesta 2005.

Opetushallitus (vuoteen 2016 CIMO) on koordinoinut kyselyn kansallista osuutta, joka on toteutettu vuosina 2010, 2014 ja 2017. Syksyn 2017 ISB-kyselyyn lähti Suomesta mukaan 15 korkeakoulua: 13 yliopistoa ja 2 ammattikorkeakoulua.

Mitä ISB-kyselyssä tutkitaan?

ISB-kyselyssä kartoitetaan opiskelijoiden tyytyväisyyttä opintoihin, palveluihin ja elämiseen sekä maahan tulon syitä ja opintojen jälkeisiä suunnitelmia. Koska kyselyyn osallistuu korkeakouluja useasta maasta, tuloksia pystytään vertaamaan myös kansainvälisesti. Syksyn 2017 ISB-kyselyyn vastasi kaikkiaan 110 386 opiskelijaa 129 korkeakoulusta ja 17 maasta.

Suomessa opiskelevien ulkomaalaisten opiskelijoiden vastaukset kertovat siitä, kuinka kiinnostavaa ja vetovoimaista suomalainen korkeakoulutus on. Ne antavat tietoa myös esimerkiksi maahantuloon mahdollisesti liittyvistä haasteista. Nämä tärkeät teemat nostetaan esille myös Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulutuksen kansainvälistymislinjauksissa.

Ulkomaalaisten opiskelijoiden äänen kuuleminen tärkeää

Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä on kasvanut Suomen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Nykyään noin 20 000 ulkomaalaista opiskelee koko tutkintoa suomalaiskorkeakoulussa.

Globaalisti noin 5 miljoonaa korkeakouluopiskelijaa opiskelee kotimaansa ulkopuolella – määrä on kaksinkertaistunut reilussa 10 vuodessa. Suurimmat opiskelijavirrat tulevat Aasian maista ja suuntautuvat läntisiin OECD-maihin, useimmiten Yhdysvaltoihin, Britanniaan ja Australiaan.

Suomalaiset korkeakoulut ovat uuden tilanteen edessä, kun korkeakoulut alkoivat periä lukuvuosimaksuja EU/Eta-alueen ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta syksystä 2017. Opiskelijoiden kuuleminen tässä vaiheessa on tärkeää, koska maksut voivat vaikuttaa sekä Suomen houkuttelevuuteen opiskelumaana että Suomessa opiskelevien kokemuksiin.

Lisätietoja kyselystä:

  • Irma Garam, puh. 0295 338 549, irma.garam[at]oph.fi
  • Joanna Kumpula, puh. 029 533 8587, joanna.kumpula[at]oph.fi