tutkselv.jpg

Tutkimus- ja selvitystoiminta

Keräämme, tuotamme ja välitämme kansainvälistymistä koskevaa tietoa eri asiakasryhmien tarpeisiin sekä tueksi kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön suunnittelulle ja kehittämiselle.

Teemme ja teetämme selvityksiä kansainvälistymisen ajankohtaisista teemoista, ja olemme mukana laajemmissa selvityshankkeissa. Aiheita ovat mm. kansainvälinen liikkuvuus ja sen vaikutukset, asenteet kansainvälistymistä kohtaan sekä kansainvälisen toiminnan johtaminen ja nivominen osaksi arkipäivän toimintaa.

Lisäksi julkaisemme tilastoja kansainvälisestä opiskelijaliikkuvuudesta ja oppilaitosten henkilökunnan ulkomaanjaksoista.

Ajankohtaiset selvityshankkeet

Ammattioppilaitosten henkilöstön ulkomaanjaksojen ja muun kansainvälisen toiminnan organisaatiotason vaikutukset

Selvityshankkeessa tarkastellaan ammattioppilaitosten henkilöstön kansainvälisen osaamisen kehittymistä ja kertyneen osaamisen vaikutuksia oppilaitoksen toimintaan.

Lisätietoa hankkeesta

Suomalaisten tutkinto-opiskelu ulkomailla

Yhteinen selvityshankkemme Kelan ja Siirtolaisuusinstituutin kanssa, jossa tarkastelun kohteena ovat ulkomaisissa korkeakouluissa tutkintoa suorittavat suomalaiset.

Lisätietoa hankkeesta

Uutta osaamista pk-yrityksiin

Owal Group Oy selvittää toimeksiannostamme sitä, miten pienet ja keskisuuret yritykset hyödyntävät Suomeen tulleiden opiskelijoiden, harjoittelijoiden ja työssäoppijoiden osaamista, ja sitä, millaisia esteitä hyödyntämisen tiellä on.

Lisätietoa hankkeesta

Kansainvälisyyttä kaikille!

Vaikuttamishankkeellamme edistetään kansainvälistymisen tasa-arvoa.

Lisätietoa hankkeesta

Global Mindedness -kysely

Global Mindedness -kysely mittaa opintoihin kuuluvalle ulkomaanjaksolle lähtevien opiskelijoiden suhtautumista kansainvälisiin vuorovaikutustilanteisiin sekä erilaisen kohtaamiseen.

Lisätietoa kyselystä

Opettajien Erasmus+ -täydennyskoulutusjaksojen vaikutukset kouluissa

Kansainvälinen selvityshanke, jossa kartoitettiin opettajien ja rehtoreiden sekä oppilaiden ja vanhempien kokemuksia opettajien Erasmus+ -täydennyskoulutusjaksojen vaikutuksista.

Lisätietoa hankkeesta

Erasmus+ ─ Youth in Action -ohjelman vaikuttavuus

Opetushallitus (vuoteen 2016 CIMO) on mukana kansainvälisessä RAY-verkostossa, joka on tehnyt EU:n nuoriso-ohjelmaan liittyvää tutkimuslähtöistä seurantaa vuodesta 2008. Seurannalla kartoitetaan ohjelmaan osallistumisen vaikutuksia nuorissa ja nuorten parissa toimivilla.

Lisätietoa eri vuosien seurannoista

Ammatillisen koulutuksen strategiat ja käytännön kansainvälisyystyö

Selvityksessä kartoitetaan, miten hyvin koulutuksen järjestäjien strategiadokumentit ovat linjassa ammatillisten oppilaitosten käytännön kansainvälisyystyön kanssa.

Lisätietoa hankkeesta

Ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden opiskeluaikaiset taloudelliset vaikutukset Suomessa

Yhteinen selvityshankkeemme VATTin kanssa käsittelee ulkomaalaisten opiskelijoiden taloudellisesta vaikutuksesta Suomelle.

Lisätietoa hankkeesta

Julkaisusarjat

Sarjan nimiMitä se sisältää?

Faktaa Express

Ajankohtaiset aiheet tiiviinä, nopeasti luettavana perustietopakettina. Tilaajaksi voi liittyä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen express-tilaajat(at)cimo.fi.

FAKTAA – Tietoa ja tilastoja

Selvitysten ja hankkeiden keskeisiä tuloksia ja näkökulmia kootusti. Julkaistaan painettuna ja pdf-muodossa verkkopalvelussa.

Tietoa ja tilastoja -raportit

Laajemmat selvitysraportit kokonaisuudessaan. Julkaistaan vain pdf-muodossa verkkopalvelussa

Yhteistyössä toteutettuja selvityksiä julkaistaan myös muissa kuin omissa julkaisusarjoissamme.

Ota yhteyttä

Tutkimus- ja selvitystoiminnan tiimiin kuuluvat:

Vastaava asiantuntija Irma Garam

  • Korkeakoulutuksen kansainvälistyminen
  • puh. 0295 338 549, irma.garam(at)oph.fi

Vastaava asiantuntija Siru Korkala

  • Ammatillisen, yleissivistävän ja aikuiskoulutuksen sekä nuorisotoiminnan kansainvälistyminen
  • puh. 0295 338 610, siru.korkala(at)oph.fi