Tilastoja kansainvälistymisestä

Näille sivuille on koottu keskeiset suomalaiset tilastot opiskelijoiden ja oppilaitosten henkilöstön kansainvälisestä liikkuvuudesta. Tilastot koskevat sekä Suomesta lähteneitä että Suomeen tulleita henkilöitä. Niitä on peruskouluista ja lukioista, amma

Keräämme ulkomaanjaksoja koskevat tilastot peruskouluista ja lukioista, ammatillisista oppilaitoksista, ammattikorkeakouluista ja yliopistoista sekä aikuiskoulutusorganisaatioista. Korkeakoulujen henkilökunnan liikkuvuustiedot ovat peräisin opetus- ja kulttuuriministeriön Vipunen-tilastopalvelusta. Tutkinto-opiskelijoita koskevat tiedot perustuvat Kelan ja Tilastokeskuksen tuottamiin tilastoihin.

Nostoja tuoreimmista tilastoista

Infografiikkaa

Numeroita

  • Suomalaisia tutkinto-opiskelijoita ulkomaisissa korkeakouluissa 2015: 7974
  • Ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita suomalaisissa korkeakouluissa 2015: 20 353

Uusimmat tilastojulkaisut

Tietoa ja tilastoja -raportit sisältävät kattavat tilastot liikkuvuudesta, mm. oppilaitos-, koulutusala- ja maakohtaista tietoa.

Faktaa Express -julkaisut kiteyttävät keskeiset näkökulmat nopeasti luettavaksi tietopaketiksi:

Kokonaiskuva oppilas- ja opiskelijaliikkuvuudesta Suomessa:

Ota yhteyttä

Peruskoulut, lukiot ja ammatilliset oppilaitokset: Siru Korkala

Korkeakoulut: Irma Garam