Teemana ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat

Taustaraportti kokoaa yhteen tilastoja ja tutkimustietoa suomalaisten korkeakoulujen ulkomaalaisista tutkinto-opiskelijoista.

Teemana ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat suomalaisissa korkeakouluissa

Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat Suomessa

Ulkomaalaisiksi tutkinto-opiskelijoiksi tilastoidaan ne ulkomaan kansalaiset, jotka ovat kirjoilla suomalaisessa korkeakoulussa tutkinnonsuorittajina. Luvut sisältävät sekä perus- että jatkotutkinnon suorittajat.

Tutkinto-opiskelijat infografiikkana

Grafiikoissa olevat luvut ovat vuodelta 2015, ellei toisin mainita. Jpg-kuvat ovat korkearesoluutioisia (2-3 mt).

  • Opiskelijaliikkuvuus Suomeen 2006–2015. Tutkinto-opiskelijoiden lisäksi mukana on korkeakouluopiskelijoiden ulkomaanjaksoja koskevat luvut.
  • (pdf) | (jpg)
  • Tutkinto-opiskelijoiden liikkuvuus maanosittain
  • (pdf) | (jpg)
  • Korkeakoulujen ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden 5 yleisintä kohde- ja kotimaata
  • (pdf) | (jpg)
  • Korkeakoulujen aktiivisuus opiskelijaliikkuvuudessa eri alueilla. Tutkinto-opiskelijoiden lisäksi mukana on korkeakouluopiskelijoiden ulkomaanjaksoja koskevat luvut.
  • (pdf) | (jpg)

Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat perustaulukkoina

Tarkempaa tietoa ulkomaalaisista tutkinto-opiskelijoista, uusista ulkomaalaisista opiskelijoista sekä heidän suorittamistaan tutkinnoista

Suomessa tutkintonnon suorittaneiden ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

Tilanne vuoden kuluttua valmistumisesta.