Suomalaiset tutkinto-opiskelijat ulkomailla

Tilastot korkeakoulututkintoa ulkomailla suorittavista opiskelijoista perustuvat Kelan opintotukitilastoihin: luvuissa ovat mukana ne opiskelijat, jotka rahoittavat opintonsa Kelan opintotuella.

Tutkinto-opiskelijat infografiikkana

Infografiikan tiedot ovat vuodelta 2016, jollei toisin mainita.


Tutkinto-opiskelijat perustaulukkoina

Lue lisää tutkinto-opiskelijoita koskevista tilastoista