Suomalaiset tutkinto-opiskelijat ulkomailla

Tilastot korkeakoulututkintoa ulkomailla suorittavista opiskelijoista perustuvat Kelan opintotukitilastoihin: luvuissa ovat mukana ne opiskelijat, jotka rahoittavat opintonsa Kelan opintotuella.

Tutkinto-opiskelijat infografiikkana

Infografiikan tiedot ovat vuodelta 2015, jollei toisin mainita.

  • Opiskelijaliikkuvuus Suomesta 2006-2015
  • pdf | jpg
  • Tutkinto-opiskelijoiden liikkuvuus maanosittain
  • pdf | jpg

  • Korkeakoulujen tutkinto-opiskelijoiden 5 yleisintä kohde- ja kotimaata
  • pdf | jpg

Tutkinto-opiskelijat perustaulukkoina

Lue lisää tutkinto-opiskelijoita koskevista tilastoista