Lue lisää tilastoista

Korkeakouluopiskelijoiden ulkomaanjaksoja koskeva tilastointi vuodelta 2015 on raportoitu kokonaisuudessaan Tietoa ja tilastoja -raportissa 4/2016. Sieltä löytyy mm. korkeakoulukohtaisia tilastoja ja tarkempaa maakohtaista tietoa.

Tietoa ja tilastoja -raportti 4/2016: Korkeakouluopiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus Suomessa 2015: ulkomaanjaksot

Korkeakoulut

Opiskelijoiden ulkomaanjaksot

Ulkomaanjaksoiksi tilastoidaan opiskelijoiden vähintään 3 kuukautta kestävät vaihto-opiskelu- ja harjoittelujaksot ulkomailla, mikäli ne sisältyvät kotikorkeakoulussa suoritettavaan tutkintoon. Luvut sisältävät kaikkien vaihto-ohjelmien kautta liikkuneet sekä itse vaihtopaikkansa järjestäneet opiskelijat.

Ulkomaanjaksot infografiikkana

Luvut ovat vuodelta 2016, ellei toisin mainita.

Ulkomaanjaksot perustaulukkoina