Lue lisää tilastoista

Korkeakouluopiskelijoiden ulkomaanjaksoja koskeva tilastointi vuodelta 2015 on raportoitu kokonaisuudessaan Tietoa ja tilastoja -raportissa 4/2016. Sieltä löytyy mm. korkeakoulukohtaisia tilastoja ja tarkempaa maakohtaista tietoa.

Tietoa ja tilastoja -raportti 4/2016: Korkeakouluopiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus Suomessa 2015: ulkomaanjaksot

Korkeakoulut

Opiskelijoiden ulkomaanjaksot

Ulkomaanjaksoiksi tilastoidaan opiskelijoiden vähintään 3 kuukautta kestävät vaihto-opiskelu- ja harjoittelujaksot ulkomailla, mikäli ne sisältyvät kotikorkeakoulussa suoritettavaan tutkintoon. Luvut sisältävät kaikkien vaihto-ohjelmien kautta liikkuneet sekä itse vaihtopaikkansa järjestäneet opiskelijat.

Ulkomaanjaksot infografiikkana

Luvut ovat vuodelta 2015, ellei toisin mainita. Jpg-kuvat ovat korkearesoluutioisia (2-3 mt).

 • Opiskelijaliikkuvuus Suomesta 2006–2015. Grafiikka sisältää suomalaisista korkeakouluista ulkomaanjaksolle lähteneiden opiskelijoiden lisäksi tiedot myös suomalaisista tutkinto-opiskelijoista ulkomaisissa korkeakouluissa.
 • (pdf) | (jpg)
 • Opiskelijaliikkuvuus Suomeen 2006–2015. Grafiikka sisältää suomalaisiin korkeakouluihin ulkomaanjaksolle tulleiden opiskelijoiden lisäksi tiedot ulkomaalaisista tutkinto-opiskelijoista.
 • (pdf) | (jpg)
 • Korkeakouluopiskelijoiden ulkomaanjaksot maanosittain
 • (pdf) | (jpg)
 • Ulkomaanjaksolle lähtevien korkeakouluopiskelijoiden 5 yleisintä kohde- ja kotimaata
 • (pdf) | (jpg)
 • Korkeakoulujen aktiivisuus opiskelijaliikkuvuudessa eri alueilla
 • (pdf) | (jpg)
 • Ulkomaanjaksolle lähtevien osuus nais- ja miesopiskelijoista eri koulutusaloilla: ammattikorkeakouluopiskelijat
 • (pdf) | (jpg)
 • Ulkomaanjaksolle lähtevien osuus nais- ja miesopiskelijoista eri koulutusaloilla: yliopistoissa opiskelevat
 • (pdf) | (jpg)

Ulkomaanjaksot perustaulukkoina