Korkeakoulut

Opiskelijoiden ulkomaanjaksot

Ulkomaanjaksolla tarkoitetaan tässä opiskelijoiden vähintään 3 kuukautta kestäviä vaihto-opiskelu- ja harjoittelujaksoja ulkomailla, mikäli ne sisältyvät kotikorkeakoulussa suoritettavaan tutkintoon. Luvut sisältävät kaikkien vaihto-ohjelmien kautta liikkuneet sekä itse vaihtopaikkansa järjestäneet opiskelijat. Tiedot perustuvat Vipunen-tilastopalvelun lukuihin (vuoden 2017 tiedot haettu kesäkuussa 2018).

Ulkomaanjaksot infografiikkana

Luvut ovat vuodelta 2017, ellei toisin mainita.

Ulkomaanjaksot perustaulukkoina