Ammatilliset oppilaitokset

Opiskelijoiden kansainvälinen liikkuvuus

Opiskelijaliikkuvuus infografiikkana

Grafiikoissa tarkastellaan ammattiin opiskelevien ulkomaanjaksoja. Luvut ovat vuodelta 2015, ellei toisin mainita. Jpg-kuvat ovat korkearesoluutioisia (n. 2 mt).

 • Opiskelijaliikkuvuus Suomesta 2006–2015
 • (pdf) | (jpg)
 • Opiskelijaliikkuvuus Suomeen 2006–2015
 • (pdf) | (jpg
 • Ammatiin opiskelevien ulkomaanjaksot maanosittain
 • (pdf) | (jpg)
 • Ulkomaanjaksolle lähtevien ammattiopiskelijoiden 5 yleisintä kohde- ja kotimaata
 • (pdf) | (jpg)
 • Yleisimmät yhteistyömaat ammattiopiskelijoiden ulkomaanjaksoissa
 • (pdf) | (jpg)
 • Ammatillisten oppilaitosten aktiivisuus opiskelijaliikkuvuudessa Suomen eri alueilla
 • (pdf) | (jpg)
 • Ulkomaanjaksolle lähtevien osuus nais- ja miesopiskelijoista eri koulutusaloilla: ammattiin opiskelevat
 • (pdf) | (jpg)

Perustaulukot

Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien kansainväliseksi liikkuvuudeksi tilastoidaan kaiken pituiset opintovierailut tai työssäoppimisjaksot ulkomailla. Pitkäkestoisiksi lasketaan vähintään 2 viikon mittaiset ja lyhytkestoisiksi tätä lyhyemmät jaksot. Luvut ovat vuodelta 2015, jollei toisin mainita.

Opettajien ja muun henkilöstön liikkuvuus

Ammatillisten oppilaitosten opettaja- ja asiantuntijaliikkuvuudeksi tilastoidaan ulkomaanjaksot, joiden kesto on vähintään 5 työpäivää. Luvut ovat vuodelta 2015, jollei toisin mainita.