Opetushallitus

Yleissivistävän ja varhaiskasvatuksen kansainvälisyyspäivät 12.-13.11.2018 Rovaniemellä

Arktinen ulottuvuus – Lappi globalisaation keskiössä

Arktikum, Pohjoisranta 4, Rovaniemi www.arktikum.fi

Yleissivistävän koulutuksen 10. valtakunnalliset kansainvälisyyspäivät järjestetään Rovaniemellä Arktikumissa. Päivät toteutetaan Opetushallituksen, Rovaniemen kaupungin, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Lapin aluehallintoviraston yhteistyönä.

Kansainvälisyyspäivien ohjelma on laajasti suunnattu peruskoulujen ja lukioiden opettajille, rehtoreille, opetuspäälliköille, sivistysjohtajille, varhaiskasvatuksen ammattilaisille ja muille, joita kiinnostaa kansainvälistyminen.

Päivien juontajana toimii Áilu Valle, saamelainen rap-artisti.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan 25.10. mennessä!

Kutsu, ohjelma ja ilmoittautumislinkki

Den arktiska dimensionen – Lappland mitt i globaliseringen

Arktikum, Pohjoisranta 4, Rovaniemi www.arktikum.fi

De 10. riksomfattande internationaliseringsdagarna för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik ordnas i Rovaniemi, på Arktikum. Dagarna arrangeras i samarbete med Utbildningsstyrelsen, Rovaniemi stad, Undervisnings- och kulturministeriet samt Regionförvaltningsverket i Lappland.

Programmet är riktat till en bred målgrupp: grundskole- och gymnasielärare, rektorer, utbildningschefer, bildningschefer, sakkunniga inom småbarnspedagogiken och andra som intresserar sig för internationalisering. (Seminariespråket är finska.)

Som konferencier fungerar Áilu Valle, samisk rap-artist.

Bekanta dig med programmet och anmäl dig senast den 25.10.!

Inbjudan, program och anmälningslänk