toimialakuva_ylsiv3.png

Kuva: Satu Haavisto

Juurruta kansainvälisyys osaksi arkea

Kansainvälisen toiminnan kehittämisessä ja ylläpitämisessä on tärkeää miettiä toiminnan toteutusta sekä työskentelyvaiheessa että sen jatkuvuutta projektin päättymisen jälkeen. Kokeneen verkostoitujan ohjeesta saat neuvoja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen.

Kansainväliset projektit voivat vaikuttaa koulun arkeen ja toimintakulttuuriin monella tavalla. Koulun toimintakulttuurissa tapahtuneita muutoksia ja kansainvälisen toiminnan tuloksia kannattaa arvioida säännöllisesti. Kansainvälisen toiminnan laatusuosituksesta saat tietoa koulujen kansainvälisyyteen liittyvistä tavoitteista ja laatukriteereistä.

Koulun kansainvälisten toimintojen prosessit ja tulokset kannattaa tehdä näkyviksi muille. Tapoja ja keinoja jakamiseen on monia. Oheisista linkeistä pääset alkuun.

Sähköisissä oppimisympäristöissä yhteistyö on helposti toteutettavissa ja tulokset jaettavissa. Eri Euroopan maiden opettajat pääsevät verkostoitumaan eTwinningin ammatillisen kehityksen työpajoissa, joissa käsitellään temaattisia aiheita.

Usein hyvä yhteistyö kumppanien kanssa saa jatkoa uusien projektien muodossa.

Kokemuksia Osallistuja
"Nuorille tällainen kolmen kuukauden vaihto on aivan uskomaton kokemus ja kaikkien koulujen tulisi tarjota oppilailleen mahdollisuutta lähteä vaihtoon!"Jenni Decandia, kieltenopettaja, Ruoveden yhteiskoulu
"Olemme tulleet tietoisemmiksi oman koulujärjestelmämme hyvistä puolista ja olemme oppineet arvostamaan omaa työyhteisöämme. Opetuksen laatu on parantunut mm. uusien metodien myötä sekä esim. Tanskasta saadulla inspiraatiolla, joka konkretisoitui uuden OPS:aan sisällytettyyn teemaopintokurssiin. Uudet metodit ja vanhojen kertaaminen näkyvät toivon mukaan opetuksessamme pitkään."Pietarsaaren lukio, Erasmus+ KA1 -hanke
Esittelin Suomen koulutusjärjestelmän, joka herätti jälkeenpäin keskustelua sen suoraviivaisuudesta ja yksinkertaisuudesta. Lisäksi keskustelimme useaan otteeseen PISA-tuloksista ja miten niihin tuloksiin on päästy. Koko ryhmä oli hyvin aktiivinen ja olimme yhdessä aamusta iltaan.”Marko Kemppinen, apulaisrehtori, Opintovierailut
"Kansainvälisyyskasvatus ja suvaitsevaisuuden lisääminen ovat edelleen tärkeitä teemoja nuorisoa opetettaessa." Koulu Euroopassa – Eurooppa koulussa -ohjelman kysely opettajien täydennyskoulutuksiin osallistuneille opettajille, Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy (2012)
”Kurssilla tehdyt harjoitukset ovat siirtyneet suoraan tai sovellettuina tunneilleni.” Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy (2012)
”(...)nyt on alkamassa jo toinen eTwinning-projekti. Olen todella innostunut kaikesta kansainvälisestä toiminnasta.” Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy (2012)