Kuva: Hannu Piirainen

Kuva: Hannu Piirainen

Yleissivistävä koulutus

Opetushallitus rahoittaa ja tukee koulujen kansainvälistä toimintaa mm. Erasmus+ -, Nordplus- ja Eramus kouluissa -ohjelmien avulla. Meiltä saat tietoa toiminnan muodoista ja ohjeita tuen hakemiseen.

Jos koulusi on jo mukana eurooppalaisessa hankkeessa, voit etsiä Opetushallituksen kautta yhteistyökumppaneita muista Euroopan maista. Välitämme tietoa koulujen kansainvälistymiskokemuksista myös muille koulutusalan toimijoille Suomessa.

Toiminnan muodot

Erasmus+ -ohjelman toimintamuotoja yleissivistävälle koulutukselle ovat esimerkiksi

  • oppilas- ja opettajavaihto
  • opettajien täydennyskoulutus ja
  • hankeyhteistyö

Verkossa opettajat ja oppilaat voivat osallistua eTwinning-yhteistyöhön.

Pohjoismaiden ja Baltian maiden välistä yhteistyötä tukevassa Nordplus-ohjelmassa voit

  • käynnistää luokkien välisiä yhteistyöhankkeita
  • hakea tukea oppilasvaihtoon ja harjoitteluun
  • osallistua pohjoismaiseen täydennyskoulutukseen tai
  • lähteä opettamaan omaa ainettasi toisen Pohjoismaan tai Baltian maan kouluun

Erasmus kouluissa–ohjelmassa voit saada Suomessa olevan Erasmus-opiskelijan kouluusi elävöittämään vieraan kielen opetusta.

Seminaarit ja koulutukset

Opetushallitus järjestää joka syksy hankkeensa aloittaneille kouluille ja opettajille koulutustilaisuuksia, joissa käydään läpi hankehallintoa ja hankkeessa toimimista.

Kerran vuodessa järjestettävät koulujen kansainvälisyyspäivät kokoavat yhteen laajan kansainvälisyydestä kiinnostuneen osallistujajoukon.

Alueelliset tiedottajamme järjestävät useita tiedotustilaisuuksia pääasiassa syksyisin.

Pysy kuulolla!

Ajankohtaista tietoa Opetushallituksen yleissivistävälle koulutukselle tarjoamista kansainvälisyysmahdollisuuksista saat liittymällä sähköpostilistoille tai seuraamalla Facebookissa Kansainvälisyyttä kouluille -sivua.

Lisätietoja

Lisätietoa Erasmus+ -ohjelmasta yleissivistävälle koulutukselle