Vastaavat aloitteet

Regional EU Trust Fund in Response to the Syrian Crisis:

Madad Trust Fund

Institute of International Education, USA:

IIE Syria Consortium for Higher Education in Crisis

Presidentti Jorge Sampaio, Portugali:

Global Platform for Syrian Students

Svenska Insitutet, Ruotsi:

Scholarships for Syrian Students

Raportit

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n tiedot Syyrian pakolaistilanteesta:

UNHCR: Syria Regional Refugee Response

Raportti syyrialaisopiskelijoiden tilanteesta Libanonissa (IIE, 2014)
IIE: The War Follows Them. Syrian University Students & Scholars in Lebanon (2014)

Raportti syyrialaisopiskelijoiden tilanteesta Turkissa (IIE, 2014)
IIE: We will stop here and go no further. Syrian University Students and Scholars in Turkey (2014)

Lehtiartikkelit

Suurlähettiläs Matti Lassilan haastettelu, Anu Vallinkoski, Yliopistolehti 7/2014
Opinahjo sodan keskellä (pdf)

Allan E.Goodman & Jorge Sampaio, Huffington Post 22.9.2014
“What Will Become of Syria's Students and Scholars?

Maija Airaksen ja Sini Piipon kirjoitus Kalevassa 6.11.2014
Kriisialueiden opiskelijoita ei saa unohtaa (pdf)

Uutinen maahanmuuttajien opiskelumahdollisuuksista Suomessa, YLE Uutiset 18.12.2014
"Teidän suomalaisten täytyy miettiä, miten maahanmuuttajat otetaan mukaan"


Kriisialueilta lähtöisin olevien opiskelijoiden tukeminen

Vuonna 2012 leimahtanut Syyrian kriisi on saavuttanut valtavat mittasuhteet: jo lähes neljä miljoonaa syyrialaista on joutunut pakenemaan kotimaastaan naapurimaihin ja kauemmas. Kriisi koettelee etenkin Syyrian naapurimaiden Turkin, Jordanian, Libanonin ja Irakin kantokykyä. Heidän joukossaan on vähintään 150 000 nuorta, joiden korkeakouluopinnot ovat kriisin takia keskeytyneet. Korkeakoulurakennuksia on tuhoutunut, toimintaa on jouduttu eri syistä lopettamaan ja mahdollisuudet jatkaa korkeakouluopintoja naapurimaiden alueella ovat erittäin rajalliset.

Korkeakoulutetut ovat avainasemassa yhteiskunnan keskeisimpien toimintojen rakentumisessa. Erilaisten kriisitilanteiden jälkeisen yhteiskunnan jälleenrakentamisen mahdollisuuksien kannalta on olennaista, että opintonsa keskeyttämään joutuneille nuorille voidaan tarjota opintojen jatkamismahdollisuuksia toisaalla.

CIMO on yhdessä suomalaisten korkeakoulujen kanssa pohtinut tapoja tukea kriisialueiden opiskelijoita. Myös suomalainen korkeakouluyhteisö pitää tärkeänä, että Suomi olisi osaltaan mukana kouluttamassa seuraavan sukupolven asiantuntijoita ja päättäjiä.

Keskeistä kriisialueiden opiskelijoiden tukemisen edistämisessä on koordinaatio, tiedonjako ja hyvin käytäntöjen jakaminen korkeakoulujen ja muiden toimijoiden kesken - kansallisesti ja kansainvälisesti. Yhtenä konkreettisena vaihtoehtona tukea kriisialueiden opiskelijoita CIMO esittää ohjelmaa, joka tarjoaisi kriisialueilta lähtöisin oleville, korkeakouluopintonsa keskeyttämään joutuneille opiskelijoille mahdollisuuden jatkaa opintojaan Suomessa. Ohjelmassa tuettaisiin tutkinto-opintojen tai tutkintoa täydentävien opintojen suorittamista. Ohjelma rajattaisiin aluksi koskemaan syyrilaisia opiskelijoita, mutta jatkossa ohjelman kautta voisi tukea myös muilta kriisialueilta lähtöisin olevia opiskelijoita.

Kansainvälisesti on käynnissä useampia vastaavia hankkeita syyrialaistaustaisten opiskelijoiden tukemiseksi, joiden kautta arviolta muutamille sadoille opiskelijoille on kyetty tarjoamaan opiskelumahdollisuuksia. Todellinen tarve ylittää tarjonnan moninkertaisesti.

CIMOn järjestämiä keskustelutilaisuuksia korkeakouluyhteisön kanssa aihepiiriin liittyen:

  • Keskustelutilaisuus keskittyen opiskelijavalintoihin CIMOssa 27.6.2014
  • Avoin keskustelutilaisuus 29.8.2014

Kansainvälinen konferenssi Higher Education in Emergencies kokosi Brysseliin 16.-17.12.2014 kriisialueiden opiskelijoiden tukemisen teeman ympärille laajasti eri toimijoita.

Konferenssiraportti, Maija Airas ja Sini Piippo (pdf)

TIlaisuuden verkkosivut