toimialoittain_kadet.jpg

Kuva: Satu Haavisto

Palvelut ja ohjelmat toimialoittain

Yhteistyö on toimintamme kulmakivi. Asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kotimaassa ovat mm.

  • oppilaitokset kouluista ammatillisiin oppilaitoksiin, korkeakouluihin ja aikuiskoulutuskeskuksiin
  • koulutuksesta vastaavat asiantuntijat ja viranomaiset
  • työhallinto
  • yritykset
  • kunnat ja niiden yhteenliittymät, aluehallintoviranomaiset (AVI) ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY)
  • nuorisotoimen viranomaiset
  • kulttuurialan toimijat
  • järjestöt