Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa korkeakouluissa

Tietoa ja tilastoja -raportti 1/2009: Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa korkeakouluissa

Irma Garam

Tässä selvityksessä keskitytään tarjonnan ja vieraskielisten tutkinto-ohjelmien näkökulmaan. Selvityksessä etsitään vastauksia kysymyksiin: Mistä lähtökohdista ohjelmia kehitetään, kenelle ne suunnataan ja minne opiskelijoiden halutaan niistä valmistuvan ja millaisia ovat ohjelmien järjestämiseen liittyvät kokemukset?

85 s.

Julkaisusarja: Tietoa ja tilastoja -raportit

Julkaisun numaero: 1/2009.

ISSN:1798-3630

ISBN: 978-951-805-285-5

Julkaisu: Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa korkeakouluissa (pdf)