Ulkomaisten yliopistojen opiskelijoiden saama hyöty suomen kielen opinnoista ja CIMOn ohjelmista

Leena Kärnä

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO järjesti kyselyn ulkomaisten yliopistojen Suomen kielen ja kulttuurin alumneille syksyllä 2016. Kyselyssä selvitettiin ulkomaisissa yliopistoissa Suomen kieltä ja kulttuuria opiskelleiden työllistymistä ja muuta opinnoista saatua hyötyä. Lisäksi haluttiin saada tietoa ohjelmien hyödyllisyydestä sekä ideoita ohjelmien kehittämiseen jatkossa.

Kyselyyn vastasi 165 alumnia, jotka olivat aloittaneet Suomen kielen ja kulttuurin opintonsa 50 eri yliopistossa 24 eri maassa.

Kyselyn perusteella yli puolet vastaajista työskentelee alalla, jolla voi ainakin jonkin verran hyödyntää suomen kielen taitoa tai Suomen-tuntemusta. Lisäksi suurin osa kokee hyötyneensä suomen kielen taidostaan myös työelämän ulkopuolella. Enemmistö vastaajista valitsisi edelleen suomen kielen, jos aloittaisi opinnot vasta nyt.

Kaikki CIMOn ohjelmiin osallistuneet olivat mielestään saaneet niistä hyötyä. Vastaajilla oli lukuisia ehdotuksia, miten suomen kielen opiskelijoita ja alumneja voitaisiin tukea.

CIMO ja Opetushallitus yhdistyivät vuoden 2017 alusta uudeksi virastoksi, jonka nimi on Opetushallitus.

34 s.

Julkaisuvuosi: 2017

Julkaisusarja: Raportit ja selvitykset 2017:14

ISBN: 978-952-13-6414-3 (pdf)

Julkaisu: Ulkomaisten yliopistojen opiskelijoiden saama hyöty suomen kielen opinnoista ja CIMOn ohjelmista (pdf)