Tietoa ja tilastoja -raportit 1/2013: Selvitys Leonardo da Vinci -kumppanuushankkeiden vaikutuksista

Millaisia vaikutuksia kumppanuushankkeilla on? Miten ne vaikuttavat organisaatoihin, opettajiin ja muuhun henkilöstöön sekä opiskelijoihin? Entä paikalliset yhteisöt? Selvityksessä havainnot tiivistetysti.

57 s

Julkaisusarja: Tietoa ja tilastoja

Julkaisun numero: 1/2013

ISSN: 1798-3630 (pdf)

ISBN: 978-951-805-549-8 (pdf)

Julkaisutyyppi: Tutkimukset ja selvitykset

Tekijä: Johanna Virta

Julkaisu:Selvitys Leonardo da Vinci -kumppanuushankkeiden vaikutuksista, Kumppanuushankkeet 2008-2010 (pdf)